Školení pro měřicí systémy

Kompletní nabídka školení a seminářů zaměřených na výrobky, komplety a řešení

 • Základní principy měřicích systémů
 • Individuální školení pro pracovníky obsluhy, technický personál i údržbu
 • Speciální školení upravené pro konkrétní projekt a schopnosti personálu

Školení pro měřicí systémy

Kompletní nabídka školení a seminářů zaměřených na výrobky, komplety a řešení

 • Základní principy měřicích systémů
 • Individuální školení pro pracovníky obsluhy, technický personál i údržbu
 • Speciální školení upravené pro konkrétní projekt a schopnosti personálu

Přehled

Tým firmy KROHNE zabývající se měřicími systémy má hodně zkušeností s návrhem těchto systémů pro různé aplikace a provozní podmínky. Po návrhu a instalaci systému jsou tito technici schopni zajistit školení odpovídající specifickým parametrům používaného systému a zdůraznit určité oblasti, kde je pravidelná kontrola a údržba nezbytná.

Firma KROHNE pořádá řadu školení na základě předem definovaných požadavků personálu svých klientů. Školení zahrnují základní přehled o měřicích systémech, jejich obsluhu a na přání i individuální webové semináře a pokročilé školení u zákazníka. Každé školení je možno upravit na základě specifických potřeb a požadavků zákazníka a zahrnuje teoretickou i praktickou část.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Zkušenosti s mezinárodními semináři a školením personálu s různým pracovním zařazením pro práci s širokým sortimentem zařízení
 • Zaškolení v našem školicím středisku nebo u zákazníka
 • Od webových seminářů po rozsáhlá a podrobná školení
 • Školení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace
 • Školení a semináře pro specifické potřeby klientů

Související řešení

Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku

Řešení pro měření kapalin

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření vyrobené vody v obchodním styku

Řešení pro měření znečištěné nebo upravené vody z ropných vrtů

 • Předem smontované měřicí soupravy v rámech s průtokoměry a ventily
 • Předem kalibrované podle nařízení pro stanovená měřidla (např. OIML R49, MID MI-001)
 • Návrh, konstrukce a výroba na základě specifikace a požadavků zákazníka

Související služby

Konzultace & technická podpora pro měřicí systémy

Od metrologické koncepce až po návrh a vyzkoušení

 • Konzultace týkající se národních a mezinárodních metrologických požadavků a certifikací
 • Cenově přístupná technická koncepce přizpůsobená na míru aplikaci a instalaci
 • Podrobný návrh mechanického uspořádání, instrumentace, provedení, integrace a softwaru
 • Prohlídka místa a studie proveditelnosti pro specifické procesy nebo technické požadavky
 • Asistence při realizaci projektu

Najíždění & uvádění měřicích systémů do provozu

Podpora techniků firmy KROHNE na místě

 • Služby při uvádění do provozu na souši i na moři
 • Konzultace při implementaci systémů obsahujících výrobky firmy KROHNE i jiných výrobců
 • Zajištění hladkého a bezproblémového provozu
 • Přejímací zkoušky na místě (SAT) pro ověření fungování systému podle požadavků

Kalibrace & ověřování zařízení pro měřicí systémy

Doplňková diagnostika a kontrola pro dosažení optimální výkonnosti systému

 • Certifikovaná validace s kompletním auditem od firmy KROHNE
 • Kalibrace přístrojů na místě nebo v laboratoři
 • Přizpůsobení potřebám konkrétní aplikace
 • Výpočty nejistoty měření pro všechny prvky
 • Periodické kontroly včetně environmentální a metrologické certifikace

Obsluha & údržba měřicích systémů

Podpora pro trvalou diagnostiku a kontrolu stavu systému

 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru
 • Řešení problémů přes vzdálený přístup nebo osobně přímo na místě
e-mail
Kontakt