Konzultace a technická podpora pro řídicí a validační software

Návrh a implementace kompletních softwarových řešení

 • Integrace softwarového řešení do stávající infrastruktury výrobního závodu
 • Konzultace se zkušenými techniky v průběhu celé doby životnosti daného řešení
 • Podpora pro nové funkce, aktualizace softwaru a kybernetickou bezpečnost

Konzultace a technická podpora pro řídicí a validační software

Návrh a implementace kompletních softwarových řešení

 • Integrace softwarového řešení do stávající infrastruktury výrobního závodu
 • Konzultace se zkušenými techniky v průběhu celé doby životnosti daného řešení
 • Podpora pro nové funkce, aktualizace softwaru a kybernetickou bezpečnost

Přehled

Náš tým zkušených profesionálů vám pomůže najít nejlepší softwarové řešení pro váš řídicí a validační systém. Obvykle se to provádí v projektové fázi a v úzké spolupráci s klientem. Toto řešení většinou zahrnuje sběr dat z měřicích přístrojů, zobrazení těchto informací přes uživatelské rozhraní a výběr doporučených pokynů, které se budou zobrazovat obsluze. Pro doplnění účetní evidence je vzhled výsledného protokolu upraven podle požadavků klienta a protokoly jsou pak k dispozici na síti.

Pro náročnější případy se vytváří softwarové řešení na míru, které je navrženo tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám klienta a konkrétní aplikace. Pro splnění náročných kritérií a dosažení vysoké jakosti se před dodáním zákazníkovi provádí interní testování řídicího systému a běžné přejímací zkoušky ve výrobním závodě.

Naše odpovědnost za návrh a provedení nekončí v okamžiku, kdy dodávané řešení opouští výrobní závod firmy KROHNE, a proto nabízíme pro klienty služby technické podpory v průběhu celé životnosti jejich systému. Tyto služby rovněž zahrnují kybernetickou bezpečnost, aktualizace softwaru a podporu při rozšiřování a doplňování systému.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Návrhy a konstrukce
 • Konzultace pro řídicí a validační software
 • Softwarová řešení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace
 • Interní zkoušky a tovární přejímací zkoušky
 • Služby pro kybernetickou bezpečnost a sledování životnosti
Související řešení
Systém potvrzení kvality pro zkapalněný zemní plyn (L-QRS)
Softwarové řešení pro efektivní nakládku zkapal. zemního plynu
 • Okamžitá dostupnost osvědčení jakosti & náložního listu, na základě měření jakosti v reálném čase
 • Certifikace NMi, v souladu s požadavky ISO 8943, GPA 2172, ASTM 4784, GIIGNL
 • Výpočty množství energie, hmotnostní bilance při nakládce a fakturační doklady pro vratný plyn
SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software
Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví
 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
Software pro správu analyzátorů CalSys
Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)
 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
Související služby
Provoz a údržba řídicího a validačního softwaru
Řídicí software pro měření a management instrumentace
 • Podpora při zajištění optimálního provozu měřicích zařízení a nepřetržité kontroly procesů včetně protokolů a hlášení
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Zákaznická podpora 24/7 a poradenská linka
Spuštění a uvedení řídicího a validačního softwaru do provozu
Servisní podpora při integraci daného řešení do nadřízeného systému v závodě
 • Konzultace při integraci do sotfwarových systémů třetích stran
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění hladkého a plynulého provozu na místě
 • Zaškolení obsluhy před a po implementaci systému
e-mail
Kontakt