Systém potvrzení kvality pro zkapalněný zemní plyn (L-QRS)

Softwarové řešení pro efektivní nakládku zkapal. zemního plynu

 • Okamžitá dostupnost osvědčení jakosti & náložního listu, na základě měření jakosti v reálném čase 
 • Certifikace NMi, v souladu s požadavky ISO 8943, GPA 2172, ASTM 4784, GIIGNL
 • Výpočty množství energie, hmotnostní bilance při nakládce a fakturační doklady pro vratný plyn
Show related services

Systém potvrzení kvality pro zkapalněný zemní plyn (L-QRS)

Softwarové řešení pro efektivní nakládku zkapal. zemního plynu

 • Okamžitá dostupnost osvědčení jakosti & náložního listu, na základě měření jakosti v reálném čase 
 • Certifikace NMi, v souladu s požadavky ISO 8943, GPA 2172, ASTM 4784, GIIGNL
 • Výpočty množství energie, hmotnostní bilance při nakládce a fakturační doklady pro vratný plyn
Show related services

Přehled

KROHNE L-QRS je softwarový systém pro měření a potvrzování jakosti v reálném čase při nakládce zkapalněného zemního plynu, využívající přímé měření a certifikované statistické výpočty, včetně stanovení jakosti a odlehlých hodnot. Díky zajištění okamžitě dostupného potvrzení jakosti odpadá nákladná manipulace se vzorky, laboratorní zkoušky a zpětné korekce náložních listů a certifikátů jakosti. 

Celý systém je certifikovaný NMi, nezávislým mezinárodně akreditovaným institutem, a splňuje požadavky ISO 8943, GPA 2172, ASTM 4784 a GIIGNL. Jedná se o kombinaci funkcí managementu analyzátorů a získávání dat (AMADAS) na základě regulačních diagramů a metod statistického řízení procesů pro určení výkonnosti, dostupnosti a udržovatelnosti různých procesních analyzátorů - a dalších důležitých přístrojů - k zajištění nejlepších výsledků a dostupnosti v libovolném čase. 

 • Okamžitě zajistí osvědčení jakosti & náložní list bez nutnosti pořizovat vzorky a testovat je v nezávislé laboratoři
 • Skutečný soulad s požadavky Gas Sales Purchase Agreements (GSPA), mezinárodních norem, např. ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 a národních předpisů
 • Výkazy, statistické vyhodnocení a výpočty výkonnosti / ukazatelů výkonnosti
 • Možnost kontroly a dohledávání, včetně víceúrovňové tvorby výkazů pro všechny analyzátory
 • Zjišťování odlehlých hodnot pro výhřevnost na základě hmotnosti podle ASTM E-178
 • Automatické ověřování přístrojů a efektivní sledování výkonnosti a technických parametrů kvalitativních měřicích přístrojů (QMI)
 • Efektivní údržba analyzátorů na základě metody rozšířených regulačních diagramů
 • Statistické řízení procesů (SPC) podporované vloženými rozhodovacími pravidly (ASTM D6299)
 • Nastavitelné trendy a výstrahy
 • Integrace do systémů pro řízení procesů a správu informací (DCS, PI, LIMS, ERP atd.)

Související výrobky

OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,05%), pro média za kryogenních i vysokých teplot (-200…+400°C); průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • SIL 2/3; Stanovená měřidla: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…300 / ½…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

ALTOSONIC V12

Ultrazvukový průtokoměr pro měření plynů v obchodním styku

 • 12kanálový průtokoměr pro velmi přesné měření průtoku zemního plynu
 • Fakturační měření: OIML R137 (třída 0,5), MI-002, AGA9 atd.
 • Mnoho variant, zdarma rozsáhlá diagnostika v závislosti na stavu (CBM)
 • Příruby: DN100…1600 / 4…64"; max. PN450 / ASME Cl 2500

ALTOSONIC 5

Ultrazvukový průtokoměr pro měření ropných produktů v obchodním styku

 • Vícekanálový průtokoměr pro montáž do potrubí pro měření ropy a ropných produktů, kryogenních médií a chemikálií
 • Fakturační měření: OIML R117, v souladu s API
 • Příruby: 4…24"; max. ASME Cl 600
 • -200…+250°

SUMMIT 8800

Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku

 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi

Související řešení

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení

Vzorkovací komplety

Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky

 • Systémy statistické přejímky pro samostatné použití nebo integraci do stávajících systémů
 • Vlastní vývoj, výroba, uvedení do provozu a zkoušky
 • Kompletně smontované a vyzkoušené před expedicí
 • Konstrukční řešení je možno upravit dle aktuálních parametrů aplikace

Analyzátorové domky a přístřešky

Analyzátory pro ropu, ropné produkty a zemní plyn

 • Měření parametrů ropy, ropných produktů a zemního plynu
 • Dodávány jako součást nového měřicího kompletu nebo jako samostatný doplněk stávajícího systému
 • Návrh řešení na základě oblíbených dodavatelů zákazníka
e-mail
Kontakt