Provoz a údržba řídicího a validačního softwaru

Řídicí software pro měření a management instrumentace

 • Podpora při zajištění optimálního provozu měřicích zařízení a nepřetržité kontroly procesů včetně protokolů a hlášení
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Zákaznická podpora 24/7 a poradenská linka

Provoz a údržba řídicího a validačního softwaru

Řídicí software pro měření a management instrumentace

 • Podpora při zajištění optimálního provozu měřicích zařízení a nepřetržité kontroly procesů včetně protokolů a hlášení
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Zákaznická podpora 24/7 a poradenská linka

Přehled

V celém řetězci měření průtoku - od ústí vrtu přes potrubí, na tankerech, v terminálech a rafineriích - je přesné a spolehlivé měření naprosto nezbytné pro dosažení optimální funkce požadované provozovateli, jejich zákazníky i nadřízenými orgány a kontrolními subjekty. Náš řídicí a validační software kontroluje a ověřuje provoz měřicích systémů, a zajišťuje tak zvýšení a zlepšení spolehlivosti řízení procesů, které umožňuje dosažení vyšší racionalizace práce.

Firma KROHNE nabízí řadu služeb podporujících přesný a optimální provoz zařízení pro měření průtoku. Náš řídicí a validační software provádí sběr dat a poskytuje důležité informace a záznamy. Grafická vizualizace zajišťuje jasný přehled o instrumentaci a umožňuje obsluze sledování a kontrolu procesu.

Integrovaný validační software poskytuje správně definované procedury pro ověření širokého sortimentu přístrojů a zařízení, které slouží ke kontrole a potvrzení náležité funkce a správy těchto prostředků, vedoucí k ověření celkové přesnosti měřicího systému. Kromě toho nabízí firma KROHNE komplexní pomocné programy pro zajištění bezproblémového provozu zařízení. Naše služby zahrnují smlouvy o údržbě a dohody o provádění servisu, nouzové poradenské linky i pravidelné kontroly a aktualizace.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Strukturované validační postupy
 • Redundance, diagnostika a analýza dat
 • Pravidelné servisní prohlídky a protokoly
 • Aktualizace systému a softwaru
 • Vysoká úroveň redundance a zabezpečení dat
 • Kybernetická bezpečnost
Související řešení
Systém potvrzení kvality pro zkapalněný zemní plyn (L-QRS)
Softwarové řešení pro efektivní nakládku zkapal. zemního plynu
 • Okamžitá dostupnost osvědčení jakosti & náložního listu, na základě měření jakosti v reálném čase
 • Certifikace NMi, v souladu s požadavky ISO 8943, GPA 2172, ASTM 4784, GIIGNL
 • Výpočty množství energie, hmotnostní bilance při nakládce a fakturační doklady pro vratný plyn
SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software
Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví
 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
Software pro správu analyzátorů CalSys
Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)
 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
Související služby
Konzultace a technická podpora pro řídicí a validační software
Návrh a implementace kompletních softwarových řešení
 • Integrace softwarového řešení do stávající infrastruktury výrobního závodu
 • Konzultace se zkušenými techniky v průběhu celé doby životnosti daného řešení
 • Podpora pro nové funkce, aktualizace softwaru a kybernetickou bezpečnost
Spuštění a uvedení řídicího a validačního softwaru do provozu
Servisní podpora při integraci daného řešení do nadřízeného systému v závodě
 • Konzultace při integraci do sotfwarových systémů třetích stran
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění hladkého a plynulého provozu na místě
 • Zaškolení obsluhy před a po implementaci systému
e-mail
Kontakt