Spuštění a uvedení řídicího a validačního softwaru do provozu

Servisní podpora při integraci daného řešení do nadřízeného systému v závodě

 • Konzultace při integraci do sotfwarových systémů třetích stran
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění hladkého a plynulého provozu na místě
 • Zaškolení obsluhy před a po implementaci systému

Spuštění a uvedení řídicího a validačního softwaru do provozu

Servisní podpora při integraci daného řešení do nadřízeného systému v závodě

 • Konzultace při integraci do sotfwarových systémů třetích stran
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění hladkého a plynulého provozu na místě
 • Zaškolení obsluhy před a po implementaci systému

Přehled

Implementace projektu od zahajovací schůzky až po jeho uvedení do provozu a spuštění může představovat komplexní a nákladný proces. V této fázi se vysoce cení zejména profesionální podpora zkušeného partnera. Na základě svých 30letých zkušeností s projekty řídicího a validačního softwaru nabízí firma KROHNE své služby při najíždění a uvádění do provozu pro zajištění hladkého průběhu celého projektu. Postaráme se o projekt po celou dobu jeho trvání, od návrhu po uvedení do provozu.

Firma KROHNE nabízí celou řadu služeb pro zajištění bezproblémové implementace. Řízení projektů se ve všech fázích provádí v souladu s ISO 9001, včetně přejímacích zkoušek ve výrobě (FAT), integrovaných přejímacích zkoušek ve výrobě (IFAT), přejímacích zkoušek na místě (SAT) a přejímacích výkonových zkoušek (PAT). Naši technici zajistí při uvedení do provozu správné nastavení komunikace mezi všemi systémy a zařízeními od přístrojů až po velín. Také se postarají o instalaci a zapojení všech komponent.

Pro nejlepší využití našeho softwaru a zajištění maximálních přínosů pro daný provoz nabízí firma KROHNE různé formy školení od úvodního zaškolení obsluhy až po podrobné kurzy pro pokročilé, zahrnující i údržbu a nastavení parametrů.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Řízení projektů v souladu s ISO 9001)
 • Úvodní schůzky
 • Kontrola instrumentace a komunikace od měřicího místa po velín
 • Přejímací zkoušky ve výrobě (FAT), integrované přejímací zkoušky ve výrobě (IFAT), přejímací zkoušky na místě (SAT) a přejímací výkonové zkoušky (PAT)
 • Dokumentace od základní sady po podrobnou dokumentaci skutečného stavu
 • Montáž a zapojení technického vybavení
 • Školení a semináře pro obsluhu, techniky a údržbu
Související řešení
Systém potvrzení kvality pro zkapalněný zemní plyn (L-QRS)
Softwarové řešení pro efektivní nakládku zkapal. zemního plynu
 • Okamžitá dostupnost osvědčení jakosti & náložního listu, na základě měření jakosti v reálném čase
 • Certifikace NMi, v souladu s požadavky ISO 8943, GPA 2172, ASTM 4784, GIIGNL
 • Výpočty množství energie, hmotnostní bilance při nakládce a fakturační doklady pro vratný plyn
SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software
Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví
 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
Software pro správu analyzátorů CalSys
Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)
 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
Související služby
Konzultace a technická podpora pro řídicí a validační software
Návrh a implementace kompletních softwarových řešení
 • Integrace softwarového řešení do stávající infrastruktury výrobního závodu
 • Konzultace se zkušenými techniky v průběhu celé doby životnosti daného řešení
 • Podpora pro nové funkce, aktualizace softwaru a kybernetickou bezpečnost
Provoz a údržba řídicího a validačního softwaru
Řídicí software pro měření a management instrumentace
 • Podpora při zajištění optimálního provozu měřicích zařízení a nepřetržité kontroly procesů včetně protokolů a hlášení
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Zákaznická podpora 24/7 a poradenská linka
e-mail
Kontakt