Primární prvky

Pro měření průtoku v kombinaci se snímačem diferenčního tlaku

  • Různé verze clon, průměrujících rychlostních sond a kuželových průtokoměrů
  • Standardní portfolio běžných měřidel průtoku pomocí diferenčního tlaku
  • Zkoušky podle ASME a PED, na přání mokrá kalibrace s protokolem
A collection of primary flow elements from KROHNE