Reservoir measurement in natural gas production

Optimization of well production through flow data measurement

Usually a central system of large separator vessels will accept the multiphase product pipeline flows coming from separate wellheads, to produce the separate outputs as single phases of oil, gas and water, plus a slurry of sand or other solid sediments in water. The output of each valuable phase is measured, using Coriolis or ultrasonic custody transfer flowmeters, before transfer to the downstream processing plant or storage reservoirs.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v odplyňovači
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení výkonu vrtu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu
 • Stanovení celkového množství vytěžené vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké tlaky
 • Abrazivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení výkonu vrtu
 • Plyn může obsahovat vodu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení výkonu vrtu
 • Občasné přerušení průtoku a výskyt bublin plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení výkonu vrtu
 • Změna složení v průběhu životnosti vrtu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Těžební zkouška spojených vrtů
 • Regulace průtoku plynu pro zvýšení výtěžnosti ropného ložiska
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření ropy přiváděné do skladovacích nádrží nebo ropovodu
 • Vysoká přesnost měření pro správnou regulaci
 • Měření v obchodním styku při změně vlastníka
Požadavky na toto měřicí místo
 • Rychlé zjištění netěsností a vad ucpávek chrání kompresor před poškozením
 • Zobrazení průtoku
e-mail
Kontakt