Měření vlhkých plynů WGS

Řešení pro trvalé monitorování produkce ropných vrtů a ložisek

 • Měřicí soupravy s Venturiho sondami pro vlhký plyn (objemový poměr plynu 90...99%)
 • Ověření parametrů vrtů a jejich management
 • Inteligentní diagnostika a systém sledování chyb
Show related services

Měření vlhkých plynů WGS

Řešení pro trvalé monitorování produkce ropných vrtů a ložisek

 • Měřicí soupravy s Venturiho sondami pro vlhký plyn (objemový poměr plynu 90...99%)
 • Ověření parametrů vrtů a jejich management
 • Inteligentní diagnostika a systém sledování chyb
Show related services

Přehled

Soupravy firmy KROHNE pro měření vlhkých plynů s Venturiho měřidly jsou určeny k měření surového plynu přímo z vrtu. Přechodové parametry v měřicím místě jsou vypočteny na základě známého složení v ložisku a vrtu a použity pro vytvoření tabulek frakcí a hustoty pro provozní rozsah vrtu nebo ložiska.

Komplety pro měření vlhkých plynů WGS jsou schopny určit průtoky v dynamicky se měnících proudech z vrtů s vysokou přesností ±1...3%. Na rozdíl od separátoru vyžaduje komplet WGS méně místa a kratší implementaci a má také nízké nároky na pravidelnou údržbu. WGS 1000/2000/3000 se dodává ve třech různých variantách pro základní až velmi náročné aplikace. Každý komplet pro měření vlhkého plynu obsahuje Venturiho sondu pro vlhký plyn s řídicím softwarem pro nepřetržitou kontrolu a inteligentní diagnostiku. Firma KROHNE zajišťuje veškeré projektové řízení od konzultací po instrumentaci, integraci, servis a technickou podporu.

 • Vysoká přesnost s rozšířenými výpočty průtoku
 • Úsporná alternativa ke zkušebním separátorům
 • V souladu s ISO 5167:2003 a 11583:2012
 • Bez zdroje radioaktivního záření
 • Nízké nároky na údržbu, snížení provozních nákladů
 • Ověření parametrů a produkce vrtů

Související výrobky

SUMMIT 8800

Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku

 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

OPTITEMP TRA-TF56

Odporový snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky

 • Přírubové připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající požadavkům ASME
 • -40…+600°C / +1100°F

OPTITEMP TCA-TF56

Termoelektrický snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky

 • Přírubové připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající požadavkům ASME
 • -40…+600°C / +1100°F

Související řešení

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení

Modulární rozvaděče pro regulaci průtoku a přenos dat

Základní regulace průtoku

 • Cenově přístupné modulární řešení regulace
 • Na základě přepočítávače průtoku SUMMIT 8800
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu

Přepočítávání průtoku

Řešení s přepočítávačem průtoku pro vizualizaci měření

 • Grafické znázornění všech měřených hodnot
 • Kompletně nastavené a vyzkoušené podle požadavků zákazníka
 • Měření různých průtoků kapalin a plynů a jejich zobrazení na jednom přepočítávači

Měřicí domky a přístřešky

Řešení přístřeší pro instalaci elektronických zařízení a rozvaděčů na místě, dodané na klíč

 • Bezpečný prostor pro instalaci elektronického vybavení a rozvaděčů
 • Integrovaná vzduchotechnika, pokud je požadována
 • Může obsahovat i kontrolní pracovní stanici pro obsluhu

SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software

Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví

 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
e-mail
Kontakt