Měření průtoku v ústí vrtu

Řešení na principu hmotnostních průtokoměrů pro jednofázová a vícefázová média

 • Pro směsi kapalin a plynů 
 • Měření podílu čisté ropy a vody
 • Přímé měření v ústí ropného vrtu
 • Průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek
Show related services

Měření průtoku v ústí vrtu

Řešení na principu hmotnostních průtokoměrů pro jednofázová a vícefázová média

 • Pro směsi kapalin a plynů 
 • Měření podílu čisté ropy a vody
 • Přímé měření v ústí ropného vrtu
 • Průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek
Show related services

Přehled

Každý provozovatel hledá cenově přístupné, opakovatelné, spolehlivé a robustní měření, které umožní optimalizaci produkce ropných vrtů a ložisek. Coriolisovy průtokoměry firmy KROHNE zajišťují spojité měření průtoku směsí plynů a kapalin. Díky funkci EGMTM (Entrained Gas Management) průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu a proměnlivém obsahu plynné fáze v kapalině.

OPTIMASS může být umístěn přímo v ústí vrtu, například při měření ropy s velkou viskozitou. Integrované měření hustoty je možno využít pro stanovení čistého podílu ropy a vody, průtokoměr OPTIMASS je tedy ideálním přístrojem pro umístění na zkušebních a výrobních separátorech. Díky včasné detekci stržených kapiček ropy nebo problémů s oddělením plynu je zaručen optimální provoz zařízení.

 • Cenově přístupné řešení na principu Coriolisových hmotnostních průtokoměrů
 • Montáž na zkušebním nebo výrobním separátoru
 • Měření objemového a hmotnostního průtoku 
 • Měření hustoty a koncentrace, výpočet čistého podílu ropy a vody
 • Rovné a zahnuté měřicí trubice, minimální prostor pro montáž 
 • Sofistikovaná funkce Entrained Gas Management (EGMTM): průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu a změnách obsahu plynné fáze v kapalině

Související výrobky

OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,05%), pro média za kryogenních i vysokých teplot (-200…+400°C); průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • SIL 2/3; Stanovená měřidla: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…300 / ½…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

Související řešení

Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku

Řešení pro měření kapalin

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření vyrobené vody v obchodním styku

Řešení pro měření znečištěné nebo upravené vody z ropných vrtů

 • Předem smontované měřicí soupravy v rámech s průtokoměry a ventily
 • Předem kalibrované podle nařízení pro stanovená měřidla (např. OIML R49, MID MI-001)
 • Návrh, konstrukce a výroba na základě specifikace a požadavků zákazníka

SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software

Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví

 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
e-mail
Kontakt