Zpětné zplyňování v ropném a plynárenském průmyslu

Úvaha o zpětném zplyňování

Po příjezdu tankeru je zemní plyn vypuštěn do velmi velké a dobře izolované nádrže. Při plnění nádrže se zemní plyn nachází v kapalném stavu (LNG), zemní plyn v plynném stavu se odvádí pryč. Tento odvedený plyn se nazývá odpařený plyn (BOG) a vrací se zpět na loď. Měření LNG i BOG je aplikace pro měření v obchodním styku.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Rychlé zjištění netěsností a vad ucpávek chrání kompresor před poškozením
 • Zobrazení průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření mořské vody pro regulaci procesu
 • Energetická bilance při výměně tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření výšky hladiny plynu a kapalin při kryogenních teplotách
 • Kryogenní teploty (<-162°C)
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<-162°C)
 • Přesné měření umožňující řízení procesu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vstřikování odorizační přísady do zemního plynu
 • Zobrazení průtoku chemikálií
 • Zajištění plynulého vstřikování
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi přesné měření zemního plynu
 • Diagnostika potřebná pro dosažení požadované přesnosti měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<-162°C)
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření jakosti (parametrů) plynu
 • Řízení procesů výroby směsí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi přesné měření objemu a vlastností plynu
 • Návaznost na mezinárodní etalony
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
 • Konfigurace kontrolní/provozní měřidlo s diagnostikou průtokoměru
e-mail
Kontakt