Spuštění a uvedené řídicích systémů měření do provozu

Podpora techniků firmy KROHNE na místě

 • Dohled při instalaci řídicích systémů pro měření na pobřeží i na moři
 • Kompletní služby při uvedení do provozu pro zajištění bezproblémové funkce
 • Přejímací zkoušky na místě (SAT) pro ověření bezchybného provozu systémů podle požadavků klienta

Spuštění a uvedené řídicích systémů měření do provozu

Podpora techniků firmy KROHNE na místě

 • Dohled při instalaci řídicích systémů pro měření na pobřeží i na moři
 • Kompletní služby při uvedení do provozu pro zajištění bezproblémové funkce
 • Přejímací zkoušky na místě (SAT) pro ověření bezchybného provozu systémů podle požadavků klienta

Přehled

Řídicí systémy pro měření od firmy KROHNE obvykle umožňují dodávku na klíč. Zapojení, nastavení a testování se provádí před expedicí, čímž se minimalizují rizika a doba náběhu na místě. Technici firmy KROHNE mohou provádět dohled při instalaci, spuštění a uvedení do provozu, a to na souši i na moři.

Naši systémoví inženýři také poskytují kompletní výukové programy pro integraci zařízení jinýhc výrobců, např. bariér a programovatelných automatů. Pokud je nutná účast expertů jiných výrobců, firma KROHNE zajistí jejich účast přímo u výrobce daných zařízení, takže pak bude firma KROHNE zastřešovat a koordinovat veškeré prováděné služby.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Úvodní konzultace před instalací
 • Kontrola komunikace od měřicího místa po velín a podnikový informační systém
 • Podpora zkušených techniků s případnou certifikací i pro aplikace na moři
 • Technická podpora při implementaci zařízení jiných výrobců koordinovaná firmou KROHNE
 • Kooperace a koordinace s místními metrologickými úřady při uvádění zařízení do provozu pro splnění místních metrologických předpisů
 • Semináře a školení pro obsluhu, techniky a pracovníky údržby

Související řešení

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení

Modulární rozvaděče pro regulaci průtoku a přenos dat

Základní regulace průtoku

 • Cenově přístupné modulární řešení regulace
 • Na základě přepočítávače průtoku SUMMIT 8800
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu

Přepočítávání průtoku

Řešení s přepočítávačem průtoku pro vizualizaci měření

 • Grafické znázornění všech měřených hodnot
 • Kompletně nastavené a vyzkoušené podle požadavků zákazníka
 • Měření různých průtoků kapalin a plynů a jejich zobrazení na jednom přepočítávači

Měřicí domky a přístřešky

Řešení přístřeší pro instalaci elektronických zařízení a rozvaděčů na místě, dodané na klíč

 • Bezpečný prostor pro instalaci elektronického vybavení a rozvaděčů
 • Integrovaná vzduchotechnika, pokud je požadována
 • Může obsahovat i kontrolní pracovní stanici pro obsluhu

Související služby

Konzultace & technická podpora pro řídicí systémy měření

Provádění nových instalací nebo doplnění a náhrady stávajících zařízení

 • Cenově přístupná koncepce technické podpory připravená na míru aplikaci a instalaci
 • Od jednoho přepočítávače průtoku po kompletně zapojené a nastavené měřicí domky
 • Podrobný návrh instrumentace a technických služeb, integrace do systému
 • Prohlídka místa a studie proveditelnosti pro specifické procesy nebo technické požadavky

Systematická kalibrace & ověřování řídicích systémů pro měření

Certifikovaná validace s kompletním auditem od firmy KROHNE

 • Doplňková diagnostika a kontrola pro dosažení maximálního výkonu zařízení
 • Ověřování správnosti verzí firmwaru a nastavení parametrů
 • Přehled o záznamech chyb a výstrah
 • Periodické kontroly včetně environmentální a metrologické certifikace

Provoz a údržba pro řídicí systémy měření

Technická podpora a plánovaná údržba

 • Smlouvy o údržbě a dohody o provádění servisu se zaručenou dobou odezvy a reakce na požadavky
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Pravidelné preventivní prohlídky a aktualizace softwaru
 • Řešení problémů přes vzdálený přístup nebo osobně přímo na místě

Zaškolení pro řídicí systémy měření

Semináře a školení pro obsluhu, techniky a pracovníky údržby

 • Základní principy řídicích systémů měření
 • Školení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace
 • Zaškolení v našem školicím středisku nebo u zákazníka
e-mail
Kontakt