Provoz a údržba pro řídicí systémy měření

Technická podpora a plánovaná údržba

 • Smlouvy o údržbě a dohody o provádění servisu se zaručenou dobou odezvy a reakce na požadavky
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Pravidelné preventivní prohlídky a aktualizace softwaru
 • Řešení problémů přes vzdálený přístup nebo osobně přímo na místě

Provoz a údržba pro řídicí systémy měření

Technická podpora a plánovaná údržba

 • Smlouvy o údržbě a dohody o provádění servisu se zaručenou dobou odezvy a reakce na požadavky
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Pravidelné preventivní prohlídky a aktualizace softwaru
 • Řešení problémů přes vzdálený přístup nebo osobně přímo na místě

Přehled

Technici firmy KROHNE jsou zákazníkům k dispozici v rámci plánovaného servisu i při nečekaných událostech. Dohody o provádění preventivní údržby a servisu je možno uzavřít s dohodnutými pevnými sazbami a rychlostí reakce podle individuálních požadavků a potřeb klientů. Pravidelné kontroly diagnostických a provozních parametrů jsou obvykle nabízeny jako služba přes vzdálený přístup k danému systému nebo zařízení. Aktualizace softwaru je možno provádět dálkově nebo na místě.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Kontrola datové komunikace
 • Analýza zatížení procesoru a výkonu zařízení
 • Aktualizace firmwaru a softwaru
 • Kalibrace analogových vstupů a výstupů
 • Péče o náhradní díly
Související řešení
Rozvaděče pro řízení
Kompletní řešení pro řízení procesů
 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení
Modulární rozvaděče pro regulaci průtoku a přenos dat
Základní regulace průtoku
 • Cenově přístupné modulární řešení regulace
 • Na základě přepočítávače průtoku SUMMIT 8800
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu
Přepočítávání průtoku
Řešení s přepočítávačem průtoku pro vizualizaci měření
 • Grafické znázornění všech měřených hodnot
 • Kompletně nastavené a vyzkoušené podle požadavků zákazníka
 • Měření různých průtoků kapalin a plynů a jejich zobrazení na jednom přepočítávači
Měřicí domky a přístřešky
Řešení přístřeší pro instalaci elektronických zařízení a rozvaděčů na místě, dodané na klíč
 • Bezpečný prostor pro instalaci elektronického vybavení a rozvaděčů
 • Integrovaná vzduchotechnika, pokud je požadována
 • Může obsahovat i kontrolní pracovní stanici pro obsluhu
Související služby
Konzultace & technická podpora pro řídicí systémy měření
Provádění nových instalací nebo doplnění a náhrady stávajících zařízení
 • Cenově přístupná koncepce technické podpory připravená na míru aplikaci a instalaci
 • Od jednoho přepočítávače průtoku po kompletně zapojené a nastavené měřicí domky
 • Podrobný návrh instrumentace a technických služeb, integrace do systému
 • Prohlídka místa a studie proveditelnosti pro specifické procesy nebo technické požadavky
Spuštění a uvedené řídicích systémů měření do provozu
Podpora techniků firmy KROHNE na místě
 • Dohled při instalaci řídicích systémů pro měření na pobřeží i na moři
 • Kompletní služby při uvedení do provozu pro zajištění bezproblémové funkce
 • Přejímací zkoušky na místě (SAT) pro ověření bezchybného provozu systémů podle požadavků klienta
Systematická kalibrace & ověřování řídicích systémů pro měření
Certifikovaná validace s kompletním auditem od firmy KROHNE
 • Doplňková diagnostika a kontrola pro dosažení maximálního výkonu zařízení
 • Ověřování správnosti verzí firmwaru a nastavení parametrů
 • Přehled o záznamech chyb a výstrah
 • Periodické kontroly včetně environmentální a metrologické certifikace
Zaškolení pro řídicí systémy měření
Semináře a školení pro obsluhu, techniky a pracovníky údržby
 • Základní principy řídicích systémů měření
 • Školení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace
 • Zaškolení v našem školicím středisku nebo u zákazníka
e-mail
Kontakt