Přepočítávání průtoku

Řešení s přepočítávačem průtoku pro vizualizaci měření

 • Grafické znázornění všech měřených hodnot
 • Kompletně nastavené a vyzkoušené podle požadavků zákazníka
 • Měření různých průtoků kapalin a plynů a jejich zobrazení na jednom přepočítávači
Show related services

Přepočítávání průtoku

Řešení s přepočítávačem průtoku pro vizualizaci měření

 • Grafické znázornění všech měřených hodnot
 • Kompletně nastavené a vyzkoušené podle požadavků zákazníka
 • Měření různých průtoků kapalin a plynů a jejich zobrazení na jednom přepočítávači
Show related services

Přehled

Přepočítávač průtoku KROHNE SUMMIT 8800 má barevný dotykový displej pro vizualizaci procesních schémat a měřených hodnot. Díky modulární konstrukci, ve které každá aplikace nebo průtok běží na samostatné desce, je výsledkem cenově přístupné řešení s nižšími nároky na instalaci hardwaru. Kromě to je možno kombinovat zcela odlišné průtoky plynů a kapalin do jednoho přepočítávače průtoku.

SUMMIT 8800 se dodává jako hardwarový výrobek k nastavení zákazníkem na místě nebo může být dodán jako předem nastavený a vyzkoušený hotový výrobek (řešení). Předem nastavený přepočítávač je dodáván naprogramovaný a vyzkoušený podle Functional Design Specification (Specifikace návrhu funkce, FDS). V návrhu jsou zahrnuty všechny případné speciální požadavky zákazníka. Přepočítávače průtoku KROHNE odpovídají všem významným doporučením a nařízením pro měření v obchodním styku, např. API, AGA, OIML a MID. Pro každou aplikaci měření v obchodním styku je konfigurace plně v souladu s požadovaným standardem, včetně schvální 3. stranou a plombování.

 • Cenově přístupné řešení s přepočítávačem průtoku v modulárním provedení
 • Barevný dotykový displej pro vizualizaci procesů a měřených hodnot
 • Všechny měřené hodnoty se zobrazují v reálném čase

Související výrobky

SUMMIT 8800

Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku

 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi

Související řešení

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení

Modulární rozvaděče pro regulaci průtoku a přenos dat

Základní regulace průtoku

 • Cenově přístupné modulární řešení regulace
 • Na základě přepočítávače průtoku SUMMIT 8800
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu
e-mail
Kontakt