Kalibrace & ověření systémů pro vlhké plyny a měření průtoku v ústí vrtu

Zajištění maximálního provozního výkonu a spolehlivého měření

 • Optimalizace systému podle potřeb dané aplikace
 • Podpora odborníků firmy KROHNE přes vzdálený přístup
 • Plán testování systému a porovnání výsledků
 • Intuitivní zadání parametrů tekutiny pro systém měření vlhkých plynů
 • Ověření výsledků měření na místě

Kalibrace & ověření systémů pro vlhké plyny a měření průtoku v ústí vrtu

Zajištění maximálního provozního výkonu a spolehlivého měření

 • Optimalizace systému podle potřeb dané aplikace
 • Podpora odborníků firmy KROHNE přes vzdálený přístup
 • Plán testování systému a porovnání výsledků
 • Intuitivní zadání parametrů tekutiny pro systém měření vlhkých plynů
 • Ověření výsledků měření na místě

Přehled

Pro dosažení maximálního výkonu při měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů je důležitá znalost parametrů měřené tekutiny, které se použijí pro zadání vstupních hodnot do měřicího systému. Po zaškolení může obsluha zadávat aktuální parametry měřené tekutiny do měřicího systému sama nebo mohou zadání provádět technici firmy KROHNE jako servisní službu.

Pro ověření výkonu vrtu a měřicího systému pro průtok vlhkých plynů vytvoří naši odborníci plán testování systému a mohou pak porovnávat výkon s indikačními systémy s ředěním části toku při měření vlhkých plynů nebo se zkušebním separátorem při měření vícefázových médií. Na požádání je možno provést kalibraci měřicích systémů pro vlhké plyny nebo měření v ústí vrtu také na zkušebně firmy KROHNE nebo v nezávislých akreditovaných kalibračních zařízeních, a to v závislosti na typu měřicího systému a jeho umístění.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Ověřování systémů pro vlhké plyny a měření průtoku v ústí vrtu na místě
 • Akreditované zkušebny pro kalibraci a zkoušky výkonu
 • Intuitivní uživatelské rozhraní pro snadné ovládání všech zařízení

Související řešení

Měření průtoku v ústí vrtu

Řešení na principu hmotnostních průtokoměrů pro jednofázová a vícefázová média

 • Pro směsi kapalin a plynů
 • Měření podílu čisté ropy a vody
 • Přímé měření v ústí ropného vrtu
 • Průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek

Měření vlhkých plynů WGS

Řešení pro trvalé monitorování produkce ropných vrtů a ložisek

 • Měřicí soupravy s Venturiho sondami pro vlhký plyn (objemový poměr plynu 90...99%)
 • Ověření parametrů vrtů a jejich management
 • Inteligentní diagnostika a systém sledování chyb

Související služby

Konzultace & technická podpora pro vlhké plyny a měření v ústí vrtu

Výběr a návrh optimálního řešení pro měření jednoho nebo více skupenství

 • Konzultace týkající se nevhodnějšího řešení pro měření
 • Cenově přístupná koncepce technické podpory připravená na míru aplikaci a instalaci
 • Podrobný návrh mechanického provedení, instrumentace, řízení, integrace a softwaru
 • Architektura systému přizpůsobená potřebám projektu

Najíždění & uvádění systémů pro měření vlhkých plynů a v ústí vrtu do provozu

Globální i místní podpora při uvádění měření vícefázových médií a vlhkých plynů do provozu na souši a na moři

 • Najíždění zařízení, asistence při provádění měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby

Obsluha & údržba pro systémy měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů

Zajištění maximálního provozního výkonu měřicího zařízení

 • Podpora pracovníků obsluhy při měření výkonu vrtu
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru
e-mail
Kontakt