Konzultace & technická podpora pro vlhké plyny a měření v ústí vrtu

Výběr a návrh optimálního řešení pro měření jednoho nebo více skupenství

 • Konzultace týkající se nevhodnějšího řešení pro měření
 • Cenově přístupná koncepce technické podpory připravená na míru aplikaci a instalaci
 • Podrobný návrh mechanického provedení, instrumentace, řízení, integrace a softwaru
 • Architektura systému přizpůsobená potřebám projektu

Konzultace & technická podpora pro vlhké plyny a měření v ústí vrtu

Výběr a návrh optimálního řešení pro měření jednoho nebo více skupenství

 • Konzultace týkající se nevhodnějšího řešení pro měření
 • Cenově přístupná koncepce technické podpory připravená na míru aplikaci a instalaci
 • Podrobný návrh mechanického provedení, instrumentace, řízení, integrace a softwaru
 • Architektura systému přizpůsobená potřebám projektu

Přehled

Měření vícefázových médií a vlhkých plynů v horním segmentu ropného a plynárenského průmyslu přestavuje skutečnou výzvu. Provozní podmínky jsou velmi různorodé; podíl plynné frakce a obsah vody v kapalině mohou kolísat od 0 do 100%. Proto je mimořádně důležité porozumět procesu a zvolit měření, které zaručí spolehlivé výsledky po celou dobu životnosti ropného pole. Odborníci firmy KROHNE na měření vícefázových médií vám pomohou určit nejlepší řešení pro měření ve vaší aplikaci, a to nyní i v následujících letech.

Návrh optimálního měřicího systému pro vlhké plyny nebo měření v ústí vrtu s jednoznačnými návrhovými parametry vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. Technici firmy KROHNE, dlouholetého výrobce průtokoměrů, instrumentace, přepočítávačů průtoku a řídicího softwaru, zvládají všechny disciplíny potřebné k nalezení cenově přístupného řešení na míru danému účelu. Výpočty pevnosti potrubí, elektrická schémata, požadavky na metrologické zkoušky, přejímací zkoušky ve výrobě a u zákazníka, procedury pro uvádění do provozu, to vše je plánováno a prováděno našimi specialisty. Při návrhu se rovněž bere v úvahu průběh prací, aby bylo vytvořeno řešení optimální i z hlediska provozních nákladů po celou dobu životnosti.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Vlastní návrh měřicích zařízení pro vlhké plyny a měření v ústí vrtů
 • Měřicí systémy bez radioaktivního zářiče
 • Návrh a výroba zařízení pro měření vlhkých plynů (WGS) v souladu s mezinárodními normami a standardy (ISO)
 • Výpočty pevnosti potrubí, elektrická schémata, požadavky na metrologické zkoušky, přejímací zkoušky ve výrobě a u zákazníka, procedury pro uvádění do provozu
Související řešení
Měření průtoku v ústí vrtu
Řešení na principu hmotnostních průtokoměrů pro jednofázová a vícefázová média
 • Pro směsi kapalin a plynů
 • Měření podílu čisté ropy a vody
 • Přímé měření v ústí ropného vrtu
 • Průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek
Měření vlhkých plynů WGS
Řešení pro trvalé monitorování produkce ropných vrtů a ložisek
 • Měřicí soupravy s Venturiho sondami pro vlhký plyn (objemový poměr plynu 90...99%)
 • Ověření parametrů vrtů a jejich management
 • Inteligentní diagnostika a systém sledování chyb
Související služby
Najíždění & uvádění systémů pro měření vlhkých plynů a v ústí vrtu do provozu
Globální i místní podpora při uvádění měření vícefázových médií a vlhkých plynů do provozu na souši a na moři
 • Najíždění zařízení, asistence při provádění měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby
Kalibrace & ověření systémů pro vlhké plyny a měření průtoku v ústí vrtu
Zajištění maximálního provozního výkonu a spolehlivého měření
 • Optimalizace systému podle potřeb dané aplikace
 • Podpora odborníků firmy KROHNE přes vzdálený přístup
 • Plán testování systému a porovnání výsledků
 • Intuitivní zadání parametrů tekutiny pro systém měření vlhkých plynů
 • Ověření výsledků měření na místě
Obsluha & údržba pro systémy měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů
Zajištění maximálního provozního výkonu měřicího zařízení
 • Podpora pracovníků obsluhy při měření výkonu vrtu
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru
e-mail
Kontakt