Najíždění & uvádění systémů pro měření vlhkých plynů a v ústí vrtu do provozu

Globální i místní podpora při uvádění měření vícefázových médií a vlhkých plynů do provozu na souši a na moři

 • Najíždění zařízení, asistence při provádění měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby

Najíždění & uvádění systémů pro měření vlhkých plynů a v ústí vrtu do provozu

Globální i místní podpora při uvádění měření vícefázových médií a vlhkých plynů do provozu na souši a na moři

 • Najíždění zařízení, asistence při provádění měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby

Přehled

Měřicí systémy firmy KROHNE pro vlhké plyny a vícefázová média jsou navrženy tak, aby se spustily ihned po připojení napájení, intuitivní rozhraní umožňuje úpravu nastavení. Přesto se doporučuje přítomnost servisního technika při najíždění a uvedení do provozu. Odborníci firmy KROHNE na měření vícefázových médií mohou na místě kombinovat pomoc při uvedení zařízení do provozu s kalibrací, řešením případných problémů a zaškolením obsluhy.

Technik firmy KROHNE poskytne podporu při stanovení optimálního nastavení a postupu práce při testování, takže výrazně klesnou provozní náklady po celou dobu životnosti zařízení. Firma KROHNE má pobočky a zastoupení ve více než 100 zemích a může tedy zajistit dostupné služby při uvádění do provozu po celém světě.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Úvodní schůzky při plánování realizace
 • Kontrola instrumentace a komunikace od měřicího místa po velín
 • Pomoc při najíždění systémů pro měření vlhkých plynů a v ústí vrtu
 • Podpora zkušených techniků s případnou certifikací i pro aplikace na moři
 • Poradenství při stanovení postupu zkoušek vrtů, zaměřené na úspory provozních nákladů
Související řešení
Měření průtoku v ústí vrtu
Řešení na principu hmotnostních průtokoměrů pro jednofázová a vícefázová média
 • Pro směsi kapalin a plynů
 • Měření podílu čisté ropy a vody
 • Přímé měření v ústí ropného vrtu
 • Průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek
Měření vlhkých plynů WGS
Řešení pro trvalé monitorování produkce ropných vrtů a ložisek
 • Měřicí soupravy s Venturiho sondami pro vlhký plyn (objemový poměr plynu 90...99%)
 • Ověření parametrů vrtů a jejich management
 • Inteligentní diagnostika a systém sledování chyb
Související služby
Konzultace & technická podpora pro vlhké plyny a měření v ústí vrtu
Výběr a návrh optimálního řešení pro měření jednoho nebo více skupenství
 • Konzultace týkající se nevhodnějšího řešení pro měření
 • Cenově přístupná koncepce technické podpory připravená na míru aplikaci a instalaci
 • Podrobný návrh mechanického provedení, instrumentace, řízení, integrace a softwaru
 • Architektura systému přizpůsobená potřebám projektu
Kalibrace & ověření systémů pro vlhké plyny a měření průtoku v ústí vrtu
Zajištění maximálního provozního výkonu a spolehlivého měření
 • Optimalizace systému podle potřeb dané aplikace
 • Podpora odborníků firmy KROHNE přes vzdálený přístup
 • Plán testování systému a porovnání výsledků
 • Intuitivní zadání parametrů tekutiny pro systém měření vlhkých plynů
 • Ověření výsledků měření na místě
Obsluha & údržba pro systémy měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů
Zajištění maximálního provozního výkonu měřicího zařízení
 • Podpora pracovníků obsluhy při měření výkonu vrtu
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru
e-mail
Kontakt