Obsluha & údržba pro systémy měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů

Zajištění maximálního provozního výkonu měřicího zařízení

 • Podpora pracovníků obsluhy při měření výkonu vrtu
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru

Obsluha & údržba pro systémy měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů

Zajištění maximálního provozního výkonu měřicího zařízení

 • Podpora pracovníků obsluhy při měření výkonu vrtu
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru

Přehled

Odborníci firmy KROHNE jsou po celém světě zákazníkům k dispozici jako podpora při ověřování produkce vrtu. Naši technici mohou poskytovat pomoc jak v rámci plánovaného servisu, tak při nečekaných událostech.

Dohody o poskytování servisu a zajištění údržby je možno uzavřít s předem definovanou rychlostí reakce našich pracovníků podle individuálních potřeb a náročnosti dané aplikace. Periodická kontrola diagnostiky a provozních parametrů může být rovněž zajištěna prostřednictvím vzdáleného přístupu pro zvýšení efektivnosti diagnostiky systému. Potřebné aktualizace veškerého softwaru je možno provádět dálkově nebo přímo na místě.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Plánované kontroly při odstávkách
 • Přehled diagnostiky a provozních parametrů
 • Dálková diagnostika zařízení
 • Péče o náhradní díly
 • Zaručená doba odezvy a reakce na požadavky

Související řešení

Měření průtoku v ústí vrtu

Řešení na principu hmotnostních průtokoměrů pro jednofázová a vícefázová média

 • Pro směsi kapalin a plynů
 • Měření podílu čisté ropy a vody
 • Přímé měření v ústí ropného vrtu
 • Průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek

Měření vlhkých plynů WGS

Řešení pro trvalé monitorování produkce ropných vrtů a ložisek

 • Měřicí soupravy s Venturiho sondami pro vlhký plyn (objemový poměr plynu 90...99%)
 • Ověření parametrů vrtů a jejich management
 • Inteligentní diagnostika a systém sledování chyb

Související služby

Konzultace & technická podpora pro vlhké plyny a měření v ústí vrtu

Výběr a návrh optimálního řešení pro měření jednoho nebo více skupenství

 • Konzultace týkající se nevhodnějšího řešení pro měření
 • Cenově přístupná koncepce technické podpory připravená na míru aplikaci a instalaci
 • Podrobný návrh mechanického provedení, instrumentace, řízení, integrace a softwaru
 • Architektura systému přizpůsobená potřebám projektu

Najíždění & uvádění systémů pro měření vlhkých plynů a v ústí vrtu do provozu

Globální i místní podpora při uvádění měření vícefázových médií a vlhkých plynů do provozu na souši a na moři

 • Najíždění zařízení, asistence při provádění měření v ústí vrtu a měření vlhkých plynů
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby

Kalibrace & ověření systémů pro vlhké plyny a měření průtoku v ústí vrtu

Zajištění maximálního provozního výkonu a spolehlivého měření

 • Optimalizace systému podle potřeb dané aplikace
 • Podpora odborníků firmy KROHNE přes vzdálený přístup
 • Plán testování systému a porovnání výsledků
 • Intuitivní zadání parametrů tekutiny pro systém měření vlhkých plynů
 • Ověření výsledků měření na místě
e-mail
Kontakt