Konzultace & technická podpora pro řízení produktovodů

Od provozu a návrhu produktovodů až po certifikaci

 • Návrh bezpečných a spolehlivých potrubních soustav a sítí
 • Konzultace se zkušenými odborníky na řízení produktovodů v průběhu celé doby životnosti projektu
 • Podpora při výběru správné technologie a instrumentace
 • Podpora při certifikaci podle platných nařízení

Konzultace & technická podpora pro řízení produktovodů

Od provozu a návrhu produktovodů až po certifikaci

 • Návrh bezpečných a spolehlivých potrubních soustav a sítí
 • Konzultace se zkušenými odborníky na řízení produktovodů v průběhu celé doby životnosti projektu
 • Podpora při výběru správné technologie a instrumentace
 • Podpora při certifikaci podle platných nařízení

Přehled

Projektování bezpečné a spolehlivé konstrukce produktovodu a jeho provozu zahrnuje řadu činností, ke kterým jsou potřebné speciální znalosti. Totéž platí pro řízení produktovodu, které je nutno správně naplánovat. Obsluha musí brát ohled na strukturu produktovodu a jeho hydrauliku, místní provozní podmínky, a dále i na instrumentaci a komunikační technologie, které se zde používají.

Na základě 30letých zkušeností s projekty pro řízení produktovodů a detekci netěsností nabízí firma KROHNE konzultace a technickou podporu při návrhu systémů detekce, včetně výběru vhodných technologií, posouzení systému na základě požadavků a doporučení API, výběru vhodné instrumentace, kybernetické bezpečnosti a způsobu získávání dat. Díky tomu může projekční tým dosáhnout nejlepších výsledků, které splňují požadavky provozovatele, a také identifikovat všechny možné problémy ještě před implementací projektu.

Připravovaný expertní program KROHNE Health Care Check nabízí zákazníkům podrobnou kontrolu jejich systému. Tento program zahrnuje kontroly shody podle API, kompletní dálkové funkční zkoušky, výpočty pevnosti a analýzu provozuschopnosti, a zahrnuje i doporučení pro optimalizaci výkonu celého systému.

Technici firmy KROHNE rovněž pomáhají při certifikaci podle mezinárodních norem, např. TRFL nebo API, a spolupracují s obsluhou při přípravě systému detekce netěsností, aby splňoval nejnovější požadavky API 1175 pro efektivní detekci netěsností produktovodů.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Návrh a konstrukce potrubních soustav a sítí
 • Konzultace k systémům pro detekci netěsností
 • Posuzování systémů
 • Výběr instrumentace a variant kybernetické bezpečnosti a sběru provozních dat
 • Rozbory kapacity a namáhání
 • Certifikace a podpora programu pro detekci netěsností (API 1175)
Související řešení
PipePatrol Leak Detection
Měřicí systém pro detekci a lokalizaci úniku z potrubí
 • Detekce a lokalizace netěsností založená na modelu E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Velmi přesné a mimořádně spolehlivé informace o případných únicích
 • Splňuje požadavky API 1130, API 1175, AB 864, německých norem TRFL a CSA Z662
 • Může být používán samostatně nebo jej lze integrovat do stávajících systémů
PipePatrol Theft Detection
Systém pro detekci krádeží produktů
 • Rychlá a spolehlivá identifikace a lokalizace nepovoleného nebo nelegálního odběru produktu
 • Speciální modul pro rozeznávání vzorců krádeží produktů
 • Spuštění výstrahy během několika minut, možnost přistižení zloděje
PipePatrol Line Break Detection
Modul pro detekci protržení potrubí
 • Okamžitá účinná detekce trhlin a přerušení potrubí, zejména v oblastech se závažnými následky
 • Systém pro rozpoznání trhliny v potrubí a jeho automatické nouzové uzavření
 • Spolehlivost, rychlá reakce a postupy pro minimalizaci ohrožení a následků pro životní prostředí
PipePatrol Predictive Modeling
Systém pro predikci stavu produktovodu
 • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
 • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu
PipePatrol Batch Tracking
Zařízení pro sledování šarží a rozhraní mezi nimi při střídání produktů
 • Určení polohy dávky daného produktu a identifikace rozhraní mezi jednotlivými produkty
 • Predikce času příchodu dané šarže a množství čistého produktu k dispozici
 • Bezpečný provoz a optimální využití kapacity produktovodu
PipePatrol Tightness Monitoring
Modul pro detekci malých a postupně vznikajících netěsností
 • Detekce postupného vzniku netěsností pomocí standardních snímačů tlaku a teploty
 • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
 • Prevence negativních vlivů na provoz produktovodu
PipePatrol Stress Monitoring
Systémy pro sledování zatížení produktovodu po dobu životnosti
 • Vyhodnocení a dokumentace namáhání
 • Odhad zbývající životnosti produktovodu
 • Sledování hodnot tlaku v měřicích místech
PipePatrol Pump Monitoring
Rozvaděče pro sledování čerpadel a motorů
 • Sledování důležitých mechanických, elektrických a hydrodynamických měřených hodnot
 • Snížení provozní spotřeby energie pomocí systémového managementu požadavků
PipePatrol Cyber Security
Systém kybernetické bezpečnosti pro řízení produktovodů
 • Doplňkový modul pro sledování a ochranu produktovodu
 • Ochrana proti kybernetickému ohrožení
 • Bezpečná komunikace v souladu nejnovějšími požadavky
PipePatrol Data acquisition
Systémy přenosu dat pro produktovody
 • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
Související služby
Uvedení do provozu a najíždění systémů řízení produktovodů
Servisní podpora v úvodní fázi projektu i při implementaci na místě
 • Konzultace v průběhu implementace projektu
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy před spuštěním zařízení
Kalibrační & validační systémy pro řízení produktovodů
Optimalizace z hlediska provozních podmínek pro dosažení maximálního výkonu
 • Kalibrace systémů pro sledování a ochranu produktovodů
 • Nastavení podle požadavků aplikace pro zvýšení citlivosti a dosažení přesné identifikace nehod v produktovodu
 • Ověření systému z hlediska účinnosti a certifikace
Provoz a údržba pro řízení produktovodů
Podpora při ochraně a optimalizaci provozu produktovodů
 • Identifikace nestandardního chování při provozu produktovodu přes vzdálený přístup nebo na místě
 • Rychlá reakce systémů havarijní podpory při krádeži nebo úniku produktu
 • Inspekce a údržba pro prodloužení životnosti systému
Školení pro řízení produktovodů
Semináře a kurzy zaměřené na ochranu a sledování produktovodů
 • Podrobné zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby
 • Od webových kurzů eLearningu po rozsáhlé praktické školení na místě
 • Školení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace
e-mail
Kontakt