Školení pro řízení produktovodů

Semináře a kurzy zaměřené na ochranu a sledování produktovodů

 • Podrobné zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby
 • Od webových kurzů eLearningu po rozsáhlé praktické školení na místě
 • Školení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace

Školení pro řízení produktovodů

Semináře a kurzy zaměřené na ochranu a sledování produktovodů

 • Podrobné zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby
 • Od webových kurzů eLearningu po rozsáhlé praktické školení na místě
 • Školení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace

Přehled

S rostoucí složitostí vybavení produktovodů a softwarových systémů potřebných k jejich provozování se důkladné zaškolení obsluhy, techniků i pracovníků údržby stává stále důležitějším prvkem při zajištění spolehlivého a bezpečného provozu produktovodů.

Díky odborným znalostem a dlouhodobým zkušenostem našich techniků při řízení produktovodů a detekci netěsností může firma KROHNE nabízet řadu různých školení a seminářů pro potřeby personálu našich klientů. Školení zahrnují vše od základního přehledu detekce netěsností a její aplikace přes online kurzy eLearningu v rámci Akademie KROHNE až po předběžné zaškolení a webové semináře na základě požadavků klienta. Každý běh školení je možno provádět teoreticky i prakticky na místě a přizpůsobit ho specifickým požadavkům zákazníka a aplikace.

Rovněž nabízíme speciální doplňkové kurzy pro pracovníky obsluhy z týmů zajišťujících řízení produktovodů nebo konfiguraci detekce netěsností. Tyto kurzy umožní operátorům samostatně provádět veškeré potřebné změny nastavení. Díky tomu může být systém kdykoliv přizpůsoben novým provozním podmínkám nebo požadavkům, aniž by bylo nutno povolat externí servis.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Předběžné zaškolení personálu před realizační fází
 • eLearning pro seznámení se základními principy a technologiemi pro produktovody
 • Školení online na základě požadavků
 • Kurzy zaměřené na detekci netěsností
Související řešení
PipePatrol Leak Detection
Měřicí systém pro detekci a lokalizaci úniku z potrubí
 • Detekce a lokalizace netěsností založená na modelu E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Velmi přesné a mimořádně spolehlivé informace o případných únicích
 • Splňuje požadavky API 1130, API 1175, AB 864, německých norem TRFL a CSA Z662
 • Může být používán samostatně nebo jej lze integrovat do stávajících systémů
PipePatrol Theft Detection
Systém pro detekci krádeží produktů
 • Rychlá a spolehlivá identifikace a lokalizace nepovoleného nebo nelegálního odběru produktu
 • Speciální modul pro rozeznávání vzorců krádeží produktů
 • Spuštění výstrahy během několika minut, možnost přistižení zloděje
PipePatrol Line Break Detection
Modul pro detekci protržení potrubí
 • Okamžitá účinná detekce trhlin a přerušení potrubí, zejména v oblastech se závažnými následky
 • Systém pro rozpoznání trhliny v potrubí a jeho automatické nouzové uzavření
 • Spolehlivost, rychlá reakce a postupy pro minimalizaci ohrožení a následků pro životní prostředí
PipePatrol Predictive Modeling
Systém pro predikci stavu produktovodu
 • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
 • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu
PipePatrol Batch Tracking
Zařízení pro sledování šarží a rozhraní mezi nimi při střídání produktů
 • Určení polohy dávky daného produktu a identifikace rozhraní mezi jednotlivými produkty
 • Predikce času příchodu dané šarže a množství čistého produktu k dispozici
 • Bezpečný provoz a optimální využití kapacity produktovodu
PipePatrol Tightness Monitoring
Modul pro detekci malých a postupně vznikajících netěsností
 • Detekce postupného vzniku netěsností pomocí standardních snímačů tlaku a teploty
 • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
 • Prevence negativních vlivů na provoz produktovodu
PipePatrol Stress Monitoring
Systémy pro sledování zatížení produktovodu po dobu životnosti
 • Vyhodnocení a dokumentace namáhání
 • Odhad zbývající životnosti produktovodu
 • Sledování hodnot tlaku v měřicích místech
PipePatrol Pump Monitoring
Rozvaděče pro sledování čerpadel a motorů
 • Sledování důležitých mechanických, elektrických a hydrodynamických měřených hodnot
 • Snížení provozní spotřeby energie pomocí systémového managementu požadavků
PipePatrol Cyber Security
Systém kybernetické bezpečnosti pro řízení produktovodů
 • Doplňkový modul pro sledování a ochranu produktovodu
 • Ochrana proti kybernetickému ohrožení
 • Bezpečná komunikace v souladu nejnovějšími požadavky
PipePatrol Data acquisition
Systémy přenosu dat pro produktovody
 • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
Související služby
Konzultace & technická podpora pro řízení produktovodů
Od provozu a návrhu produktovodů až po certifikaci
 • Návrh bezpečných a spolehlivých potrubních soustav a sítí
 • Konzultace se zkušenými odborníky na řízení produktovodů v průběhu celé doby životnosti projektu
 • Podpora při výběru správné technologie a instrumentace
 • Podpora při certifikaci podle platných nařízení
Uvedení do provozu a najíždění systémů řízení produktovodů
Servisní podpora v úvodní fázi projektu i při implementaci na místě
 • Konzultace v průběhu implementace projektu
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy před spuštěním zařízení
Kalibrační & validační systémy pro řízení produktovodů
Optimalizace z hlediska provozních podmínek pro dosažení maximálního výkonu
 • Kalibrace systémů pro sledování a ochranu produktovodů
 • Nastavení podle požadavků aplikace pro zvýšení citlivosti a dosažení přesné identifikace nehod v produktovodu
 • Ověření systému z hlediska účinnosti a certifikace
Provoz a údržba pro řízení produktovodů
Podpora při ochraně a optimalizaci provozu produktovodů
 • Identifikace nestandardního chování při provozu produktovodu přes vzdálený přístup nebo na místě
 • Rychlá reakce systémů havarijní podpory při krádeži nebo úniku produktu
 • Inspekce a údržba pro prodloužení životnosti systému
e-mail
Kontakt