PipePatrol Predictive Modeling

Systém pro predikci stavu produktovodu

 • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
 • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu
Show related services

PipePatrol Predictive Modeling

Systém pro predikci stavu produktovodu

 • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
 • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu
Show related services

Přehled

PipePatrol Predictive Modeling je simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních podmínek a ručně zadaných dat. Modul predikce využívá simulační jádro na principech mechaniky tekutin, které trvale získává reálné hodnoty ze snímačů v produktovodu. Simulace probíhá paralelně a poskytuje informace o termodynamice a podmínkách proudění.

Online moduly pro sledování a statickou predikci vytvářejí prognózu budoucích událostí a stavů simulovaných produktovodů. Funkce editace (Rule Editor) umožňuje zadávat mezní hodnoty pro snímače v terénu, jejich překročení pak spustí výstražnou signalizaci. Lze definovat různé typy pravidel, například předběžné a spouštěcí výstrahy. Prediktivní grafy umožňují obsluze sledovat aktuální naměřené i budoucí vypočtené hodnoty. Případné překročení mezí je zobrazeno graficky a lze jej exportovat např. do formátu CSV.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Trvalá kontrola výskytu nedovolených provozních podmínek v produktovodech
 • Prediktivní simulace stavu produktovodu na základě volitelného zásahu obsluhy do procesu
 • Modulární architektura: instalace na libovolném počítači ve společné síti se servisním počítačem
Související výrobky
ALTOSONIC V12
Ultrazvukový průtokoměr pro měření plynů v obchodním styku
 • 12kanálový průtokoměr pro velmi přesné měření průtoku zemního plynu
 • Fakturační měření: OIML R137 (třída 0,5), MI-002, AGA9 atd.
 • Mnoho variant, zdarma rozsáhlá diagnostika v závislosti na stavu (CBM)
 • Příruby: DN100…1600 / 4…64"; max. PN450 / ASME Cl 2500
OPTIBAR PC 5060
Snímač tlaku pro náročné aplikace měření tlaku a výšky hladiny
 • Robustní provedení s keramickou membránou odolnou vůči abrazi a korozi
 • 25 mbar…100 bar; max. +150°C
 • Různé typy závitových, přírubových, hygienických a dalších provozních připojení
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA, HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
OPTITEMP TRA-TF56
Odporový snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky
 • Přírubové připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající požadavkům ASME
 • -40…+600°C / +1100°F
OPTITEMP TRA-TS53
Odporový snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky
 • Závitové připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající požadavkům ASME
 • -40…+600°C / +1100°F
OPTITEMP TRA-W30
Odporový kabelový snímač teploty pro měření povrchových teplot v průmyslových aplikacích
 • Připojení hadicovou objímkou
 • Rychlá reakce na změny teploty díky měděnému měřicímu tělesu s izolací z PTFE
 • -50…+200°C / -58…+390°F
Související řešení
PipePatrol Leak Detection
Měřicí systém pro detekci a lokalizaci úniku z potrubí
 • Detekce a lokalizace netěsností založená na modelu E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Velmi přesné a mimořádně spolehlivé informace o případných únicích
 • Splňuje požadavky API 1130, API 1175, AB 864, německých norem TRFL a CSA Z662
 • Může být používán samostatně nebo jej lze integrovat do stávajících systémů
PipePatrol Theft Detection
Systém pro detekci krádeží produktů
 • Rychlá a spolehlivá identifikace a lokalizace nepovoleného nebo nelegálního odběru produktu
 • Speciální modul pro rozeznávání vzorců krádeží produktů
 • Spuštění výstrahy během několika minut, možnost přistižení zloděje
PipePatrol Line Break Detection
Modul pro detekci protržení potrubí
 • Okamžitá účinná detekce trhlin a přerušení potrubí, zejména v oblastech se závažnými následky
 • Systém pro rozpoznání trhliny v potrubí a jeho automatické nouzové uzavření
 • Spolehlivost, rychlá reakce a postupy pro minimalizaci ohrožení a následků pro životní prostředí
PipePatrol Batch Tracking
Zařízení pro sledování šarží a rozhraní mezi nimi při střídání produktů
 • Určení polohy dávky daného produktu a identifikace rozhraní mezi jednotlivými produkty
 • Predikce času příchodu dané šarže a množství čistého produktu k dispozici
 • Bezpečný provoz a optimální využití kapacity produktovodu
PipePatrol Tightness Monitoring
Modul pro detekci malých a postupně vznikajících netěsností
 • Detekce postupného vzniku netěsností pomocí standardních snímačů tlaku a teploty
 • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
 • Prevence negativních vlivů na provoz produktovodu
PipePatrol Stress Monitoring
Systémy pro sledování zatížení produktovodu po dobu životnosti
 • Vyhodnocení a dokumentace namáhání
 • Odhad zbývající životnosti produktovodu
 • Sledování hodnot tlaku v měřicích místech
PipePatrol Pump Monitoring
Rozvaděče pro sledování čerpadel a motorů
 • Sledování důležitých mechanických, elektrických a hydrodynamických měřených hodnot
 • Snížení provozní spotřeby energie pomocí systémového managementu požadavků
PipePatrol Cyber Security
Systém kybernetické bezpečnosti pro řízení produktovodů
 • Doplňkový modul pro sledování a ochranu produktovodu
 • Ochrana proti kybernetickému ohrožení
 • Bezpečná komunikace v souladu nejnovějšími požadavky
PipePatrol Data acquisition
Systémy přenosu dat pro produktovody
 • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
e-mail
Kontakt