Provoz a údržba pro řízení produktovodů

Podpora při ochraně a optimalizaci provozu produktovodů

 • Identifikace nestandardního chování při provozu produktovodu přes vzdálený přístup nebo na místě
 • Rychlá reakce systémů havarijní podpory při krádeži nebo úniku produktu
 • Inspekce a údržba pro prodloužení životnosti systému

Provoz a údržba pro řízení produktovodů

Podpora při ochraně a optimalizaci provozu produktovodů

 • Identifikace nestandardního chování při provozu produktovodu přes vzdálený přístup nebo na místě
 • Rychlá reakce systémů havarijní podpory při krádeži nebo úniku produktu
 • Inspekce a údržba pro prodloužení životnosti systému

Přehled

Dobře vyprojektovaný a vyzkoušený systém pro řízení produktovodu může pracovat spolehlivě řadu let, přesto však může za provozu dojít k situacím, se kterými se v projekční fázi nepočítalo. Tyto situace zahrnují plánované změny provozu produktovodu, například změnu přepravovaného produktu, i neplánované problémy, například únik nebo krádež produktu.

Firma KROHNE nabízí řadu služeb pro podporu bezpečného a efektivního provozu produktovodů. Naši odborníci na řízení produktovodů poskytují okamžitou i následnou analýzu pro určení příčiny nestandardního chování produktovodu za provozu. Tuto podporu poskytujeme na místě nebo pomocí vzdáleného přístupu. Při nepředvídaných událostech je k dispozici poradenská linka 24/7 pro rychlou reakci na vzniklé problémy. Kromě toho poskytuje firma KROHNE pravidelné kontroly zařízení, obnovu vybavení a softwaru a inspekce a údržbu všech součástí systému řízení produktovodů pro prodloužení jeho životnosti.

V případě nelegálního odběru a krádeže produktu nabízí firma KROHNE provedení následné analýzy. Provede se zkoumání různých hodnot týkajících se historie krádeže, aby bylo možno určit přesný čas a místo pro včasné rozpoznání podobné události v budoucnu. Všechny tyto služby poskytujeme na požádání nebo podle předem uzavřených servisních smluv s pevnou cenou. Pravidelný rozvrh kontrolní údržby a okamžité zajištění servisu přinášejí zákazníkovi značné výhody.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Okamžitá a následná analýza procesů v potrubí
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Zákaznická podpora 24/7 a poradenská linka
 • Preventivní péče o vybavení systému
 • Pravidelné servisní prohlídky a protokoly
 • Aktualizace systému a softwaru
 • Analýza po krádeži
Související řešení
PipePatrol Leak Detection
Měřicí systém pro detekci a lokalizaci úniku z potrubí
 • Detekce a lokalizace netěsností založená na modelu E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Velmi přesné a mimořádně spolehlivé informace o případných únicích
 • Splňuje požadavky API 1130, API 1175, AB 864, německých norem TRFL a CSA Z662
 • Může být používán samostatně nebo jej lze integrovat do stávajících systémů
PipePatrol Theft Detection
Systém pro detekci krádeží produktů
 • Rychlá a spolehlivá identifikace a lokalizace nepovoleného nebo nelegálního odběru produktu
 • Speciální modul pro rozeznávání vzorců krádeží produktů
 • Spuštění výstrahy během několika minut, možnost přistižení zloděje
PipePatrol Line Break Detection
Modul pro detekci protržení potrubí
 • Okamžitá účinná detekce trhlin a přerušení potrubí, zejména v oblastech se závažnými následky
 • Systém pro rozpoznání trhliny v potrubí a jeho automatické nouzové uzavření
 • Spolehlivost, rychlá reakce a postupy pro minimalizaci ohrožení a následků pro životní prostředí
PipePatrol Predictive Modeling
Systém pro predikci stavu produktovodu
 • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
 • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu
PipePatrol Batch Tracking
Zařízení pro sledování šarží a rozhraní mezi nimi při střídání produktů
 • Určení polohy dávky daného produktu a identifikace rozhraní mezi jednotlivými produkty
 • Predikce času příchodu dané šarže a množství čistého produktu k dispozici
 • Bezpečný provoz a optimální využití kapacity produktovodu
PipePatrol Tightness Monitoring
Modul pro detekci malých a postupně vznikajících netěsností
 • Detekce postupného vzniku netěsností pomocí standardních snímačů tlaku a teploty
 • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
 • Prevence negativních vlivů na provoz produktovodu
PipePatrol Stress Monitoring
Systémy pro sledování zatížení produktovodu po dobu životnosti
 • Vyhodnocení a dokumentace namáhání
 • Odhad zbývající životnosti produktovodu
 • Sledování hodnot tlaku v měřicích místech
PipePatrol Pump Monitoring
Rozvaděče pro sledování čerpadel a motorů
 • Sledování důležitých mechanických, elektrických a hydrodynamických měřených hodnot
 • Snížení provozní spotřeby energie pomocí systémového managementu požadavků
PipePatrol Cyber Security
Systém kybernetické bezpečnosti pro řízení produktovodů
 • Doplňkový modul pro sledování a ochranu produktovodu
 • Ochrana proti kybernetickému ohrožení
 • Bezpečná komunikace v souladu nejnovějšími požadavky
PipePatrol Data acquisition
Systémy přenosu dat pro produktovody
 • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
Související služby
Konzultace & technická podpora pro řízení produktovodů
Od provozu a návrhu produktovodů až po certifikaci
 • Návrh bezpečných a spolehlivých potrubních soustav a sítí
 • Konzultace se zkušenými odborníky na řízení produktovodů v průběhu celé doby životnosti projektu
 • Podpora při výběru správné technologie a instrumentace
 • Podpora při certifikaci podle platných nařízení
Uvedení do provozu a najíždění systémů řízení produktovodů
Servisní podpora v úvodní fázi projektu i při implementaci na místě
 • Konzultace v průběhu implementace projektu
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy před spuštěním zařízení
Kalibrační & validační systémy pro řízení produktovodů
Optimalizace z hlediska provozních podmínek pro dosažení maximálního výkonu
 • Kalibrace systémů pro sledování a ochranu produktovodů
 • Nastavení podle požadavků aplikace pro zvýšení citlivosti a dosažení přesné identifikace nehod v produktovodu
 • Ověření systému z hlediska účinnosti a certifikace
Školení pro řízení produktovodů
Semináře a kurzy zaměřené na ochranu a sledování produktovodů
 • Podrobné zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby
 • Od webových kurzů eLearningu po rozsáhlé praktické školení na místě
 • Školení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace
e-mail
Kontakt