PipePatrol Data acquisition

Systémy přenosu dat pro produktovody

 • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
Show related services

PipePatrol Data acquisition

Systémy přenosu dat pro produktovody

 • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
Show related services

Přehled

Spolehlivý přenos dat ze senzorů v terénu je základem pro informovaná rozhodnutí ve velínu. Ve spolupráci s našimi partnery dodáváme řadu spolehlivých systémů pro sběr a přenos dat. Tyto systémy jsou založeny na infrastruktuře zajišťující velmi spolehlivý přenos a komponentech pro kódování dat.

V různých měřicích stanicích jsou k údajům o průtoku, tlaku a teplotě přidávány přesné časové značky; pak jsou tyto údaje přenášeny do řídicího systému. Velmi robustní přístroje a komponenty zajišťují spolehlivý přenos dat na požadované vzdálenosti i za nepříznivých okolních podmínek při kolísajících teplotách. Varianty přenosu dat, např. internetové připojení zabezpečené pomocí linky VPN a SHDL, mobil, rádiová linka, připojení WLAN, se vždy přizpůsobují místním podmínkám a zajišťují optimální přenos dat.

 • Komplexní varianty přenosu pro jednotlivé typy infrastruktury, např. bezpečné připojení k internetu přes VPN a SHDSL, mobilní a rádiové linky, připojení WLAN
 • Přizpůsobení místním podmínkám a zajištění optimálního přenosu dat
 • Kompletní, dobře uspořádaný systém od jednoho výrobce

Související řešení

PipePatrol Health Check

Kompletní audit detekce netěsností v produktovodech a potrubích

 • Kompletní audit všech součástí detekce netěsností v produktovodu nebo potrubní síti provozovatele
 • Systém PipePatrol Health Check kontroluje všechny důležité aspekty, fyzický stav, výkon i soulad s normami a nařízeními

PipePatrol Leak Detection

Měřicí systém pro detekci a lokalizaci úniku z potrubí

 • Detekce a lokalizace netěsností založená na modelu E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Velmi přesné a mimořádně spolehlivé informace o případných únicích
 • Splňuje požadavky API 1130, API 1175, AB 864, německých norem TRFL a CSA Z662
 • Může být používán samostatně nebo jej lze integrovat do stávajících systémů

PipePatrol Theft Detection

Systém pro detekci krádeží produktů

 • Rychlá a spolehlivá identifikace a lokalizace nepovoleného nebo nelegálního odběru produktu
 • Speciální modul pro rozeznávání vzorců krádeží produktů
 • Spuštění výstrahy během několika minut, možnost přistižení zloděje

PipePatrol Line Break Detection

Modul pro detekci protržení potrubí

 • Okamžitá účinná detekce trhlin a přerušení potrubí, zejména v oblastech se závažnými následky
 • Systém pro rozpoznání trhliny v potrubí a jeho automatické nouzové uzavření
 • Spolehlivost, rychlá reakce a postupy pro minimalizaci ohrožení a následků pro životní prostředí

PipePatrol Predictive Modeling

Systém pro predikci stavu produktovodu

 • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
 • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu

PipePatrol Batch Tracking

Zařízení pro sledování šarží a rozhraní mezi nimi při střídání produktů

 • Určení polohy dávky daného produktu a identifikace rozhraní mezi jednotlivými produkty
 • Predikce času příchodu dané šarže a množství čistého produktu k dispozici
 • Bezpečný provoz a optimální využití kapacity produktovodu

PipePatrol Tightness Monitoring

Modul pro detekci malých a postupně vznikajících netěsností

 • Detekce postupného vzniku netěsností pomocí standardních snímačů tlaku a teploty
 • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
 • Prevence negativních vlivů na provoz produktovodu

PipePatrol Stress Monitoring

Systémy pro sledování zatížení produktovodu po dobu životnosti

 • Vyhodnocení a dokumentace namáhání
 • Odhad zbývající životnosti produktovodu
 • Sledování hodnot tlaku v měřicích místech

PipePatrol Pump Monitoring

Rozvaděče pro sledování čerpadel a motorů

 • Sledování důležitých mechanických, elektrických a hydrodynamických měřených hodnot
 • Snížení provozní spotřeby energie pomocí systémového managementu požadavků

PipePatrol Cyber Security

Systém kybernetické bezpečnosti pro řízení produktovodů

 • Doplňkový modul pro sledování a ochranu produktovodu
 • Ochrana proti kybernetickému ohrožení
 • Bezpečná komunikace v souladu nejnovějšími požadavky

PipePatrol Data acquisition

Systémy přenosu dat pro produktovody

 • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
e-mail
Kontakt