Uvedení do provozu a najíždění systémů řízení produktovodů

Servisní podpora v úvodní fázi projektu i při implementaci na místě

 • Konzultace v průběhu implementace projektu
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy před spuštěním zařízení

Uvedení do provozu a najíždění systémů řízení produktovodů

Servisní podpora v úvodní fázi projektu i při implementaci na místě

 • Konzultace v průběhu implementace projektu
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu
 • Zaškolení obsluhy před spuštěním zařízení

Přehled

Implementace projektu produktovodu může být komplexní a nákladná, a vyžaduje konzistenci a potřebné znalosti a zkušenosti od zahajovací schůzky až po uvedení systému do provozu. Profesionální poradenství poskytnuté zkušeným partnerem je vysoce ceněno. Na základě svých 30letých zkušeností s projekty pro řízení produktovodů a detekci netěsností nabízí firma KROHNE své služby při návrhu, realizaci i uvedení do provozu pro zajištění hladkého průběhu na místě. Přebíráme odpovědnost za celý projekt: od jeho plánování až po finální uvedení do provozu.

Firma KROHNE poskytuje celou řadu služeb umožňujících bezproblémovou implementaci. Řízení projektů se ve všech fázích provádí v souladu s ISO 9001, včetně přejímacích zkoušek ve výrobě (FAT), integrovaných přejímacích zkoušek ve výrobě (IFAT), přejímacích zkoušek na místě (SAT) a přejímacích výkonových zkoušek (PAT). Naši odborníci zajistí správné nastavení veškeré komunikace mezi všemi systémy od jednotlivých přístrojů pro velín a postarají se o instalaci a zapojení veškerého technického vybavení.

S rostoucí složitostí vybavení produktovodů se důkladné zaškolení a zapojení obsluhy, techniků a pracovníků údržby stává klíčovým prvkem při zajištění spolehlivého a bezpečného provozu produktovodu. Firma KROHNE nabízí rozmanité formy školení od základního seznámení s principy detekce netěsností až po podrobné zaškolení včetně konfigurace všech parametrů. Díky tomu může provozovatel vytvořit vlastní tým pro řízení produktovodu, který se bude moci samostatně vypořádat se všemi vniklými problémy a změnami.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Řízení projektů (podle ISO 9001)
 • Úvodní schůzky
 • Kontrola instrumentace a komunikace od měřicího místa po velín
 • FAT, IFAT, SAT, PAT
 • Dokumentace od základní sady po podrobnou dokumentaci skutečného stavu
 • Montáž a zapojení technického vybavení
 • Školení a semináře pro obsluhu, techniky a údržbu
Související řešení
PipePatrol Leak Detection
Měřicí systém pro detekci a lokalizaci úniku z potrubí
 • Detekce a lokalizace netěsností založená na modelu E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Velmi přesné a mimořádně spolehlivé informace o případných únicích
 • Splňuje požadavky API 1130, API 1175, AB 864, německých norem TRFL a CSA Z662
 • Může být používán samostatně nebo jej lze integrovat do stávajících systémů
PipePatrol Theft Detection
Systém pro detekci krádeží produktů
 • Rychlá a spolehlivá identifikace a lokalizace nepovoleného nebo nelegálního odběru produktu
 • Speciální modul pro rozeznávání vzorců krádeží produktů
 • Spuštění výstrahy během několika minut, možnost přistižení zloděje
PipePatrol Line Break Detection
Modul pro detekci protržení potrubí
 • Okamžitá účinná detekce trhlin a přerušení potrubí, zejména v oblastech se závažnými následky
 • Systém pro rozpoznání trhliny v potrubí a jeho automatické nouzové uzavření
 • Spolehlivost, rychlá reakce a postupy pro minimalizaci ohrožení a následků pro životní prostředí
PipePatrol Predictive Modeling
Systém pro predikci stavu produktovodu
 • Simulační nástroj pro predikci stavu produktovodu na základě provozních a ručně zadaných statických dat
 • Prognóza následujících událostí a stavů produktovodu
PipePatrol Batch Tracking
Zařízení pro sledování šarží a rozhraní mezi nimi při střídání produktů
 • Určení polohy dávky daného produktu a identifikace rozhraní mezi jednotlivými produkty
 • Predikce času příchodu dané šarže a množství čistého produktu k dispozici
 • Bezpečný provoz a optimální využití kapacity produktovodu
PipePatrol Tightness Monitoring
Modul pro detekci malých a postupně vznikajících netěsností
 • Detekce postupného vzniku netěsností pomocí standardních snímačů tlaku a teploty
 • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
 • Prevence negativních vlivů na provoz produktovodu
PipePatrol Stress Monitoring
Systémy pro sledování zatížení produktovodu po dobu životnosti
 • Vyhodnocení a dokumentace namáhání
 • Odhad zbývající životnosti produktovodu
 • Sledování hodnot tlaku v měřicích místech
PipePatrol Pump Monitoring
Rozvaděče pro sledování čerpadel a motorů
 • Sledování důležitých mechanických, elektrických a hydrodynamických měřených hodnot
 • Snížení provozní spotřeby energie pomocí systémového managementu požadavků
PipePatrol Cyber Security
Systém kybernetické bezpečnosti pro řízení produktovodů
 • Doplňkový modul pro sledování a ochranu produktovodu
 • Ochrana proti kybernetickému ohrožení
 • Bezpečná komunikace v souladu nejnovějšími požadavky
PipePatrol Data acquisition
Systémy přenosu dat pro produktovody
 • Spolehlivé systémy pro získávání a přenos dat a prvky pro jejich kódování
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky
Související služby
Konzultace & technická podpora pro řízení produktovodů
Od provozu a návrhu produktovodů až po certifikaci
 • Návrh bezpečných a spolehlivých potrubních soustav a sítí
 • Konzultace se zkušenými odborníky na řízení produktovodů v průběhu celé doby životnosti projektu
 • Podpora při výběru správné technologie a instrumentace
 • Podpora při certifikaci podle platných nařízení
Kalibrační & validační systémy pro řízení produktovodů
Optimalizace z hlediska provozních podmínek pro dosažení maximálního výkonu
 • Kalibrace systémů pro sledování a ochranu produktovodů
 • Nastavení podle požadavků aplikace pro zvýšení citlivosti a dosažení přesné identifikace nehod v produktovodu
 • Ověření systému z hlediska účinnosti a certifikace
Provoz a údržba pro řízení produktovodů
Podpora při ochraně a optimalizaci provozu produktovodů
 • Identifikace nestandardního chování při provozu produktovodu přes vzdálený přístup nebo na místě
 • Rychlá reakce systémů havarijní podpory při krádeži nebo úniku produktu
 • Inspekce a údržba pro prodloužení životnosti systému
Školení pro řízení produktovodů
Semináře a kurzy zaměřené na ochranu a sledování produktovodů
 • Podrobné zaškolení obsluhy, techniků a pracovníků údržby
 • Od webových kurzů eLearningu po rozsáhlé praktické školení na místě
 • Školení na základě specifických potřeb provozovatele a aplikace
e-mail
Kontakt