Měřicí domky a přístřešky

Řešení přístřeší pro instalaci elektronických zařízení a rozvaděčů na místě, dodané na klíč

 • Bezpečný prostor pro instalaci elektronického vybavení a rozvaděčů
 • Integrovaná vzduchotechnika, pokud je požadována
 • Může obsahovat i kontrolní pracovní stanici pro obsluhu
Show related services

Měřicí domky a přístřešky

Řešení přístřeší pro instalaci elektronických zařízení a rozvaděčů na místě, dodané na klíč

 • Bezpečný prostor pro instalaci elektronického vybavení a rozvaděčů
 • Integrovaná vzduchotechnika, pokud je požadována
 • Může obsahovat i kontrolní pracovní stanici pro obsluhu
Show related services

Přehled

Soupravy pro velmi přesné nebo fakturační měření s četnými potrubími mohou zahrnovat několik elektronických rozvaděčů obsahujících důležité komponenty jako řídicí počítače, přepočítávače průtoku, logické automaty, napájecí a záložní zdroje, bezpečnostní bariéry a průmyslové tiskárny. Pro aplikace, kde tato zařízení není možno umístit v bezpečném prostoru budovy, nabízí firma KROHNE řadu různých speciálních měřicích domků a přístřešků.

Měřicí domky jsou obvykle vybaveny vzduchotechnikou, která eliminuje vliv změn teploty okolního prostředí. Na základě požadavku je možno zahrnout i pracovní stanici pro obsluhu. V závislosti na množství vnitřního vybavení, které je nutno umístit, se mohou celkové rozměry lišit - od relativně malých přístřešků až po domky velikosti 12metrového kontejneru. Měřicí domky a přístřešky jsou plně smontovány, zapojeny, nastaveny a vyzkoušeny ve výrobě, takže čas potřebný k instalaci na místě je minimální. U projektů, kde měřicí domek obsahuje i měřicí soupravu, se před expedicí provádí kompletní integrační test, aby se ověřila vzájemná propojení všech komponent a nedocházelo k potížím na místě montáže.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Řešení na klíč, na místě není nutno nic budovat ani instalovat elektrická zařízení
 • Vše zapojeno, nastaveno a vyzkoušeno, minimální doba instalace na místě
 • Velikost odpovídá standardním průmyslovým rozvaděčům
 • Vzduchotechnika minimalizuje vliv teploty okolního prostředí
Související výrobky
SUMMIT 8800
Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku
 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi
Související řešení
Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku
Řešení pro měření kapalin
 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software
Komplety pro měření plynů v obchodním styku
Řešení pro měření zemního plynu
 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku
Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn
 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Vzorkovací komplety
Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky
 • Systémy statistické přejímky pro samostatné použití nebo integraci do stávajících systémů
 • Vlastní vývoj, výroba, uvedení do provozu a zkoušky
 • Kompletně smontované a vyzkoušené před expedicí
 • Konstrukční řešení je možno upravit dle aktuálních parametrů aplikace
Analyzátorové domky a přístřešky
Analyzátory pro ropu, ropné produkty a zemní plyn
 • Měření parametrů ropy, ropných produktů a zemního plynu
 • Dodávány jako součást nového měřicího kompletu nebo jako samostatný doplněk stávajícího systému
 • Návrh řešení na základě oblíbených dodavatelů zákazníka
SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software
Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví
 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
Software pro správu analyzátorů CalSys
Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)
 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
e-mail
Kontakt