Výroba pohonných hmot v ropném a plynárenském průmyslu

Vysoká přesnost měření průtoku

Výroba pohonných hmot je smísení různých komponent při přípravě požadovaného výrobku. Hlavní důraz je zde kladen na hodnotu oktanového čísla, vyjadřujícího odolnost paliva vůči detonačnímu spalování při kompresi ve válci zážehového spalovacího motoru, a Reidova tlaku par (RVP), vyjadřujícího těkavost paliva. Oktanové číslo se s časem nemění, požadovaný Reidův tlak par se může měnit v závislosti na ročním období, protože paliva jsou méně těkavá při nižších teplotách.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení skladiště ropy
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Zajištění plynulého přívodu rafinovaného produktu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Udržení hmotnostní bilance
 • Řízení procesu optimalizace výroby směsí
 • Dodržení parametrů výsledného produktu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Zajištění plynulého přívodu aditiv
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Přidávání aditiv do výsledného produktu
 • Zobrazení průtoku aditiv
 • Zajištění plynulého vstřikování
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nastavení a měření průtoku vzorku
 • Kontrola minimálního průchodu
 • Možnost vytvoření překážek v potrubí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření drahých produktů
 • Diagnostika potřebná pro dosažení požadované přesnosti měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zajištění nevýbušné atmosféry
 • Malé průtoky, většinou při nízkém tlaku
 • Kontrola minimálního průchodu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi citlivé sledování přepravních potrubí
 • Sledování šarží, harmonogramy, kontrola těsnosti a namáhání produktovodu po dobu životnosti
 • Doplnění do stávajícího produktovodu nebo technické řešení na míru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompletní certifikace podle národních a mezinárodních metrologických požadavků
 • Nejnižší možná nejistota měření
 • Vysoká spolehlivost a minimální údržba
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi přesné měření objemu a vlastností rafinovaných produktů
 • Návaznost na mezinárodní etalony
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
 • Konfigurace kontrolní/provozní měřidlo s diagnostikou průtokoměru
e-mail
Kontakt