Příklady aplikací

Procesní instrumentace v praxi

 • Komplexní znalost procesů v širokém spektru průmyslových aplikací
 • Knihovna aplikací více než 300 podrobných popisů a záznamů o aplikacích
 • Reference zákazníků, úspěšně vyřešené požadavky na měření ve všech průmyslových odvětvích
Filtr
306 aplikace
Průmyslová odvětví
Měřená média
Kategorie výrobků
Kategorie řešení
Aplikace č.
Název
Související výrobky

Měření tepla v předávací stanici horkovodu

Záznam o aplikaci | Energetika

 • Provozní přístroje pro udržitelné využití tepelné energie ze zařízení na spalování odpadu
 • Sledování průtoku, tlaku a teploty v předávací stanici horkovodu
 • Kompletní řešení od jednoho dodavatele pro přesné vyúčtování tepla podle Směrnice MID, MI-004, třídy 1

Hydrostatické měření výšky hladiny v mezioperačních nádržích v pivovaru

Popis aplikace | Potravinářství

 • Spolehlivé sledování zásob uvařeného piva před stáčením do lahví
 • Elektronické měření diferenčního tlaku ve vysokých válcových nádržích z korozivzdorné oceli s výškou až 17 m / 56 ft
 • Použití hygienických snímačů diferenčního tlaku bez kapilárních trubiček

Měření průtoku LPG pro výdejní stojany

Popis aplikace | Ropa & zemní plyn

 • Přesná fakturace LPG ve výdejních stojanech pro automobily
 • Vybavení 700 výdejních stojanů na LPG Coriolisovými hmotnostními průtokoměry
 • Měření průtoku není ovlivněno změnami teploty

Měření hmotnostního průtoku při stáčení asfaltu

Popis aplikace | Chemie

 • Průběžné a opakovatelné výsledky měření při stáčení viskózního média z nákladního automobilu
 • Velmi přesné měření průtoku asfaltu při teplotách +150°C
 • Coriolisův hmotnostní průtokoměr s integrovaným topným pláštěm a izolací, která zabraňuje tuhnutí měřeného média

Měření výšky hladiny kyseliny chlorovodíkové (HCl) v demineralizační stanici

Popis aplikace | Chemie

 • Sledování výšky hladiny HCl pro regeneraci při výměně kationtů
 • Kombinované řešení s plastovou trubkou a vedeným radarovým (TDR) hladinoměrem
 • Cenově výhodné měření výšky hladiny pomocí standardního snímače z korozivzdorné oceli
 • Hladinoměr měří přes plastovou trubku; není nutný žádný speciální materiál snímače ani těsnicího systému

Měření výšky hladiny chlornanu sodného (NaOCl)

Popis aplikace | Energetika

 • Spolehlivá kontrola zásob roztoku NaOCl pro systém dezinfekce vody v elektrárně
 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny korozivního biocidu radarem
 • Vysoký stupeň bezpečnosti práce a provozu: měření radarovým hladinoměrem s frekvencí 80 GHz přes ochranný těsnicí kotouč z PTFE
 • Náhrada hladinoměrů ohrožených nebo poškozených korozí

Měření pH rybí siláže v nádržích

Záznam o aplikaci | Potravinářství

 • Sledování kvality rybí siláže pro dávkování okyselujících látek
 • Spolehlivé a cenově výhodné provedení senzoru pH bez nutnosti externího převodníku
 • Výměna a údržba senzorů bez přerušení procesu a rozlití rybí siláže
 • Vysoká provozní bezpečnost a flexibilita díky ručně vysunovacímu adaptéru s kulovým kohoutem

Měření spotřeby vody v chemickém závodě

Záznam o aplikaci | Chemie

 • Sledování průtoku vody pro ředění chemických látek
 • Cenově příznivý magneticko-indukční průtokoměr umožňuje přesnou a vyváženou bilanci přívodu vody a výstupu produktu
 • Různé parametry měření jsou ve velínu k dispozici prostřednictvím sběrnice Modbus

Sledování kvality odpadních vod na výstupu z odlučovače tuků

Záznam o aplikaci | Voda & odpadní vody

 • Doklad o dodržování limitních hodnot a úplný přehled o množství vypouštěných odpadních vod
 • Automatické sledování procesu pomocí kombinovaného měření pH, vodivosti a průtoku

Příložné měření průtoku vody z přehradní nádrže

Popis aplikace | Energetika

 • Sledování průtoku vody odváděné výpustí z vodní elektrárny
 • Neinvazivní měření průtoku na potrubí z konstrukční oceli DN2300
 • Náhrada vadného měření průtoku v otevřeném kanálu
 • Výrazné zvýšení spolehlivosti a přesnosti měření

Přímé měření zákalu v čerpací stanici pitné vody

Záznam o aplikaci | Voda & odpadní vody

 • Spolehlivé sledování kvality pitné vody metodou dynamického měření rozptýleného světla
 • Rychlá reakce v případě náhlé kontaminace
 • Zaznamenávání trendů jako doklad bezpečnosti pitné vody pro vodohospodářské orgány

Hydrostatické měření výšky hladiny v nádržích na jedlý olej

Záznam o aplikaci | Potravinářství

 • Spolehlivé řízení zásoby rostlinných olejů
 • Robustní, celosvařovaný snímač relativního tlaku pro lepší kontrolu zásob
 • Cenově přístupná náhrada vadných snímačů tlaku

Zobrazeno 12 z 306

e-mail
Kontakt