Custody Transfer, compressor and pressure reduction stations in natural gas production

High accuracy custody transfer measurement

Large volumes of natural gas are transported using high pressure transmission pipelines, delivering to power plants, LNG liquefaction plants, large industrial users and city gates. Compressor stations along the pipeline maintain the flow, and the line pressure - at around 60bar: these stations normally use gas from the pipeline to power the compressor. If the gas is to be used in a local gas grid, the pressure would be reduced to around 8 bar at the city gate in a pressure regulating station.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi citlivé sledování přepravních potrubí
 • Sledování šarží, harmonogramy, kontrola těsnosti a namáhání produktovodu po dobu životnosti
 • Doplnění do stávajícího produktovodu nebo technické řešení na míru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření jakosti (parametrů) plynu
 • Řízení procesů výroby směsí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi přesné měření objemu a vlastností plynu
 • Návaznost na mezinárodní etalony
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
 • Konfigurace kontrolní/provozní měřidlo s diagnostikou průtokoměru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nutnost certifikace pro měření v obchodním styku
 • Přehledné programování a snadné ovládání
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi přesné měření zemního plynu
 • Diagnostika potřebná pro dosažení požadované přesnosti měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu a optimalizace chodu kompresoru
 • Za kompresní stanicí se obvykle vyskytují víry a narušený rychlostní profil
Požadavky na toto měřicí místo
 • Rychlé zjištění netěsností a vad ucpávek chrání kompresor před poškozením
 • Zobrazení průtoku
e-mail
Kontakt