Výroba elektrické energie

Pro bezpečný a ekonomický provoz

V energetice má procesní instrumentace velmi významnou roli: funkční bezpečnost a přesnost měření jsou nezbytnými předpoklady pro plynulý, bezpečný a ekonomický provoz. Se zkušenostmi získanými za více než 40 let zajišťování měřicí technicky pro sektor energetiky, je náš tým schopen se vypořádat se současnými náročnými požadavky na vysoce efektivní a flexibilní výrobu energie.

Coal-burning power plant

Firma KROHNE nabízí kompletní portfolio instrumentace pro měření průtoku, výšky hladiny, teploty a tlaku a pro procesní analýzu při výrobě elektrické energie. Měření je možné při teplotách až +600°C / 1112°F a při tlacích až 490 bar / 7107 psi.

Dodáváme průtokoměry pro měření v obchodním styku, velmi přesné průtokoměry pro napájecí vodu a speciální výrobky s velkou odolností vůči radiaci a/nebo seizmickým otřesům. Výrobky firmy KROHNE jsou dále doplněny službami a měřicími komplety a systémy. Pokrýváme široké spektrum aplikací v uhelných, solárních a kogeneračních elektrárnách, pro dálkové vytápění, ve spalovnách odpadu a při přeměně elektřiny na plyn.

Výrobky pro výrobu elektrické energie

Výběr z našeho portfolia výrobků:

Řešení pro výrobu elektrické energie

Naše portfolio zahrnuje návrh a výrobu měřicích systémů pro:

 • Uhlí/lignit: skladování/úprava, výroba páry, měření kondenzátu, vnější chlazení, čištění spalin, manipulace s popílkem
 • Plyn/olej: plynové turbíny, regenerační parní generátory, kondenzát & chladicí voda, čištění spalin
 • Dálkové vytápění: sítě dálkového vytápění, velcí odběratelé
 • Průmyslová výroba elektrické energie
 • Spalování odpadu: příprava paliva, rozvody páry/vody, vnější chlazení, čištění spalin
 • Bioplyn: obsah metanu, výroba tepla & elektřiny, sledování účinnosti, vtlačování biometanu
 • Biomasa: výroba páry, tepla & elektřiny, skladování biomasy, čištění spalin
 • Solární elektrárny: rozvody teplonosného oleje, roztavené soli, výroba páry
 • Přeměna elektřiny na plyn: elektrolýza, metanace, injektáž

Služby pro výrobu elektrické energie

Naše nabídka služeb zahrnuje:

 • Řízení projektů
 • Návrhy a výpočty
 • Kvalifikace a zkoušky
 • Dokumentace

Příklady aplikací při výrobě elektrické energie

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

Global Industry Division Logo KROHNE Power Generation

KROHNE Power Generation

Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Germany

Email: power@krohne.com