Řešení pro měření průtoku

Měřicí tratě v rámech, řídicí systémy, zařízení pro analyzátory

  • Inženýrská řešení pro procesní a fakturační měření průtoku
  • Od měřicích kompletů pro redundantní odběr vzorků a kalibrátory
  • Speciální řešení pro měření vlhkého plynu a vícefázových médií

Řešení

Filtr
19 řešení
Název
Průmyslová odvětví
Řešení pro měření průtoku

Měření průtoku v ústí vrtu

Řešení na principu hmotnostních průtokoměrů pro jednofázová a vícefázová média

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

Komplety pro měření vyrobené vody v obchodním styku

Řešení pro měření znečištěné nebo upravené vody z ropných vrtů

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

Přepočítávání průtoku

Řešení s přepočítávačem průtoku pro vizualizaci měření

Měřicí domky a přístřešky

Řešení přístřeší pro instalaci elektronických zařízení a rozvaděčů na místě, dodané na klíč

Měření vlhkých plynů WGS

Řešení pro trvalé monitorování produkce ropných vrtů a ložisek

Měření geotermální páry

Měřicí komplet s Venturiho trubicí s kompenzací poměru tlakových ztrát pro měření páry

Vzorkovací komplety

Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky


Zobrazeno 12 z 19

e-mail
Kontakt